« Najít podobné dokumenty

Obec Noviny pod Ralskem - Pozvánka na 6. veřejné zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Noviny pod Ralskem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 6. veřejné zasedání ZO
Pozvánka na 6.zasedání Zastupitelstva obce Noviny p.R <.>
Starostka obce Noviny p.R.svolává podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
VEŘEJNÉ Z A S E D Á N Í ZASTUPITELSTVA OBCE <,>
které se bude konat v úterý 18.4.2023 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Novinách pod Ralskem
<br>
PROGRAM:
1.Zahájení
2.Volba orgánů obce
3.Projednání a schválení programu
4.Kontrola plnění usnesení č.5
5.Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu obce Noviny pod Ralskem na rok 2023
6.Oprava střešní krytiny na hospodářských budovách u bytových domů
7.Nová zástavba pozemků p.č.19/1,19/2 a 29/1 v k.ú.Noviny pod Ralskem – doplnění do projektu připojení KT + internetu k plánovaným RD
8.Převod Územního plánu Noviny pod Ralskem do jednotného standardu
9.Smlouva o smlouvě budoucí darovací č.j.: OLP/8/2023
10.Bezúplatný převod pozemků od Libereckého kraje
11.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohoda o umístění stavby č.IP-12-4015192
12.Vypsání výběrového řízení – Zklidnění dopravy dopravně bezpečnostními systémy
13.Regenerace trávníku fotbalového hřiště
14.Regenerační práce na umělohmotném povrchu multifunkčního hřiště
15.Vyvěšení záměru pronájmu pozemku p.č.185 v k.ú.Noviny pod Ralskem
16.Vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č.216/7 v k.ú.Noviny pod Ralskem
17.Odkoupení pozemku p.č.297 v k.ú.Noviny pod Ralskem
18.Oprava sekačky pro potřeby TJ Noviny pod Ralskem
19.Převod pachtovní smlouvy
20.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohoda o umístění stavby č.IP-12-4015037
21.Různé
22.Žádosti a stížnosti
23.Diskuse
24.Závěr
<br> Veronika Jírová,DiS.- starostka obce
<br> Vyvěšeno: 11.4.2023 Bude svěšeno: 19.4.2023

Načteno

edesky.cz/d/6100466

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Noviny pod Ralskem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz