« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [294 KB]
Příloha č.5 k opatření obecné povahy s č.j.: 30724/ENV/16
<br>
<br>
1
<br>
<br> 1) Odůvodnění podle §10g odst.4 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
<br> prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů:
<br>
<br> V souladu se zákonem č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX
<br> č.XXX/XXXX Sb.) je schvalující orgán dle § 10g odst.4 tohoto zákona povinen zohlednit
<br> požadavky a podmínky,které byly stanoveny dle § 10g odst.2 zákona č.100/2001/Sb <.>
<br> ve stanovisku k návrhu koncepce.O způsobu zohlednění stanoviska je schvalující orgán podle
<br> § 10g odst.5 zákona č.100/2001 Sb.povinen informovat příslušný úřad,dotčené správní
<br> úřady a dotčené územní samosprávné celky <.>
<br> Ve stanovisku k návrhu koncepce s názvem „Program zlepšování kvality ovzduší zóna
<br> Jihovýchod – CZ06Z“,které bylo vydáno dne 27.dubna 2016 (č.j.: 12145/ENV/16),byly
<br> schvalujícímu orgánu (MŽP) stanoveny podmínky dle § 10g odst.2 zákona č.100/2001/Sb.<,>
<br> které byly v koncepci,tj.v Programu vydávaném tímto opatřením obecné povahy,zohledněny
<br> následovně:
<br> Text stanoviska k návrhu koncepce
Odůvodnění podle §10g odst.4 zákona
<br> č.100/2001 Sb <.>
<br> Část A: Podmínky a požadavky z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví:
<br> 1) Pro naplňování jednotlivých opatření
<br> obsažených v PZKO Brno vybírat přednostně
<br> takové projekty,které budou mít co největší
<br> přínos ke snížení znečištění ovzduší
<br> u řešených znečišťujících látek <.>
<br> Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu
<br> v rámci bodu IV.tohoto opatření obecné
<br> povahy,které ukládá,že opatření Programu
<br> stanovená v bodu I,II a III tohoto opatření
<br> obecné povahy budou realizována v souladu
<br> se stanoviskem MŽP vydaným dne 27.dubna
<br> 2016 s č.j.: 12145/ENV/16 <.>
<br> 2) Při povolování nových komunikací
<br> v l...

Načteno

edesky.cz/d/6099943

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz