« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - uzavírka silnice II/639 Antonka - Kamenice nad Lipou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [607 KB]
Městský úřad Pelhřimov odbor dopravy Pražská 2460,393 01 Pelhřimov
<br> Č.j.: OD/1136/2016—3/25—UZ/Kr V Pelhřimově dne 1.8.2016
<br> ROZHODNUTÍ uzavírka sil.č.II/639
<br> Městský úřad Pelhřimov,odbor dopravy jako silniční správní úřad podle © 40,odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) po předchozím projednání s vlastníky pozemních komunikací dle 5 24,odst.2,písm.a) „zákona“,obcí,na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka podle 5 24,odst.2,písm.b) „zákona“,policií podle 5 24,odst.2,písm.(1) „zákona“ na základě stanovení přechodné úpravy provozu umístěním dopravního značení MěÚ Pelhřimov,odboru dopravy,Pražská 2460,Pelhřimov č.j.OD/1132/2016-2/OOP/Kr ze dne 29.7.a na základě žádosti právnické osoby Swietelský stavební s.r.o <.>,IČ 480 35 599,K Silu 1143,393 01 Pelhřimov zastoupené na základě doložené plné moci firmou Dopravní značení MŠ,s.r.o <.>,IČ 276 65 321,Hruškové Dvory 74,586 01 Jihlava ze dne 18.5.2016
<br> povoluje úplnou uzavírku Právnické 'osobě: Swietelský stavební s.r.o <.>,IČ 480 35 599,K Silu 1143,393 01 Pelhřimov
<br> zastoupené na základě doložené plné moci firmou Dopravní značení MŠ,s.r.o <.>,IC 276 65 321,Hruškové Dvory 74,586 01 Jihlava
<br> Důvod uzavírky: rekonstrukce sil.č.II/639
<br> Termín uzavírky: od 5.8.2016 do 19.10.2016
<br> Délka uzavírky: _ cca 3300 111
<br> Druh uzavírky: úplná
<br> Rozsah uzavírky: silnice č.11/639 mezi Kamenicí nad Lipou a místní částí Antonka dle
<br> přiložené situace,která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a nařizuje objížďku za těchto podmínek:
<br> Navržená objízdná trasa pro VLOD: Ze sil.č.11/639 přes Vlasenicí a Lhotu-Vlasenici po sil; č.III/40910 do Kamenice nad Lipou a zpět <.>
<br> Navržená objízdná trasa pro ostatní dopravu: „ Z Castrova po sil.č.III/40912 přes Metánov do Zirovnice a odtud dále po sil.č.11/409 přes Strannov
<br> Rodinov do Kamenice nad Lipou a zpět <.>
<br> 1.V rámci uzavírky dojde k ...

Načteno

edesky.cz/d/6099655

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz