« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [320 KB]
Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65,100 10 Praha 10,(+420) 26712-1111,www.mzp.cz,info@mzp.cz
<br>
Č.j.: 12145/ENV/16
<br> V Praze dne 27.dubna 2016
<br> STANOVISKO
<br> Ministerstva životního prostředí
<br> podle § 10g zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> k návrhu koncepce
<br> „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihovýchod - CZ06Z“
<br>
<br> Předkladatel
<br> a zpracovatel koncepce: Ministerstvo životního prostředí
<br> odbor ochrany ovzduší
<br> Vršovická 1442/65
<br> 110 00 Praha 10
<br>
<br>
<br> Zpracovatelé posouzení: Mgr.XXXXXX XXXXXX,Integra Consulting s.r.o <.>
<br> (autorizovaná XXXXX ke zpracování dokumentace a posudku
ve smyslu § XX zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí,ve znění pozdějších předpisů,č.j.: 73321/ENV/14)
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXX Šulcová,Integra Consulting s.r.o <.>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX,Integra Consulting s.r.o <.>
<br> Ing.XXXX XXXXX,Integra Consulting s.r.o <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX,Integra Consulting s.r.o <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX,Regionální centrum EIA s.r.o <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX,Regionální centrum EIA s.r.o <.>
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX,Občanské sdružení Ametyst
<br> MUDr.XXX XXXXXXXXXX,Zdravotní ústav Ústí nad Labem
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX,Zdravotní ústav Ústí nad Labem
<br>
<br>
<br>
<br>
2/6
<br>
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí,Vršovická 65,100 10 Praha 10,(+420) 26712-1111,www.mzp.cz,info@mzp.cz
<br> Stručný popis koncepce:
<br> Programy zlepšování kvality ovzduší (dále jen „PZKO“) jsou vytvářeny pro zóny
a aglomerace,kde došlo k překročení imisního limitu popřípadě k více než povolenému
počtu překročení imisního limitu stanoveného zákonem č.201/2012 Sb <.>,o ochraně
ovzduší,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) pro jednotlivé
znečišťující látky.PZKO analyzují stav kvality ovzduší v zón...

Načteno

edesky.cz/d/6099645

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz