« Najít podobné dokumenty

Obec Útěchovičky - Opis rozpočtových změn č.5/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Útěchovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO č.5 ÚT.pdf [0,05 MB]
Obec Útěchovičky,IČO 00511340 KEO4 1.12.1 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.5/2023
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Příjmy
Org org2
<br> Příjem z daně z příjmů právnických1122 30 000,00 63 460,0033 460,00
33 460,00Celkem za Par: 30 000,00 63 460,00
<br> Příjem z poskytování služeb,výrobků,21111032 198 473,80 206 516,308 042,50
8 042,50 Podpora ostatních produkčníchCelkem za Par: 1032 198 473,80 206 516,30
<br> Příjmy celkem 228 473,80 269 976,3041 502,50
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJ MUPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Výdaje
Org org2
<br> Nákup materiálu jinde nezařazený51391032 105 632,40 96 832,40-8 800,00
Nákup ostatních služeb51691032 117 441,40 125 483,908 042,50
<br> -757,50 Podpora ostatních produkčníchCelkem za Par: 1032 223 073,80 222 316,30
Nákup ostatních služeb51693113 5 200,00 2 320,00-2 880,00
Neinvestiční transfery obcím53213113 0,00 2 880,002 880,00
<br> 0,00 Základní školyCelkem za Par: 3113 5 200,00 5 200,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek51375512 0,00 8 800,008 800,00
<br> 8 800,00 Požární ochrana - dobrovolná částCelkem za Par: 5512 0,00 8 800,00
98008 Ostatní platy50196118 0,00 4 392,004 392,00
98008 Ostatní osobní výdaje50216118 514,00 12 414,0011 900,00
98008 Ostatní povinné pojistné placené50396118 0,00 1 484,001 484,00
98008 Nákup materiálu jinde nezařazený51396118 33 223,49 15 447,49-17 776,00
<br> 0,00 Volba prezidenta republikyCelkem za Par: 6118 33 737,49 33 737,49
Platby daní krajům,obcím a státním53656399 30 000,00 63 460,0033 460,00
<br> 33 460,00 Ostatní finanční operaceCelkem za Par: 6399 30 000,00 63 460,00
Výdaje celkem 292 011,29 333 513,7941 502,50
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením:
<br>
Zpracoval: XXX XXX...

Načteno

edesky.cz/d/6097964

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Útěchovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz