« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhopolsko - Vodovody a kanalizace Nymburk - porovnání položek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhopolsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání všech položek výpočtu ceny za rok 2022-Voda pitná a.s..pdf [2,81 MB]
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce Za kalendářní rok 2022 Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Nymburkas.(IČO 46357009)
<br> Dílčí odběratelské Voda pitná a.s.Tabulka č.1
<br> a
<br> Řádek Nákladové _ 2 7 0 000000
<br> 9 419123 „ 1
<br> 31.<.> „1 Ostatní 412968 1 13185,1 infrastrukturního 1 1860
<br> 4.3.1 a 4.3.2 '.0.000000
<br> infrastr Provozní 140479 vod
<br> externl ve vlastní režii
<br> Tabulka č.2
<br> Tabulka č.4
<br> 16,623569 0,000000
<br> Vypracoval: XXXXXXXXX XXXX ( './/V / Datum: XX.X.2023
<br> Kontroloval: Mojžíšova Renáta & W Schválil: Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX : E-mail: korinkova©vak-nymburk.cz Verze dat 323.0.1 Vytvořeno: 23.03.2023 11:43
<br> Verze aplikace VSVaK 323.0.1 řadová-ý & kanalímce Ny b vk,a.s 288 21 Nymburk,Bobní 712 „50 mmm: mír“ a.nD
<br> Za kalendářní rok 2022 1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identifikační číslo Statutární orgán:
<br> 3.Vlastníci
<br> Fyzická osoba Jméno a příjmení Obchodní společnost Identifikační číslo:
<br> Adresa trvalého pobytu:
<br> Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> ldentiňkační číslo: Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identifikační číslo: Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identifikační číslo: Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identifikační číslo: Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identifikační číslo: Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identifikační číslo: Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identiňkační číslo: Právnická osoba Obchodní společnost Sídlo:
<br> Identifikační číslo: Právnická osoba Obchodní společnost
<br> Sídlo:
<br> Identifikační číslo:
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> plátce DPH
<br> Vodovody a kanalizace Nymburkas <,>
<br> Bobnická...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhopolsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz