« Najít podobné dokumenty

Obec Pařezov - Oznámení zahájení společného řízení OZ severovýchod - vodohospodářské objekty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pařezov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení zahájení společného řízení OZ severovýchod - vodohospodářské objekty.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE
<br> Odbor životního prostředí náměstí Míru 1,pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice
<br> Spis.značka: ožpasssfzoza ČísIOjednací: Meno-zassmoza—Hos-Ds
<br> Počet listu 4
<br> Počet příloh: 0
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail' karolina.hoskova©mestofdomazlice.cz Datum: 27032023
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNĚHO ŘÍZENÍ
<br> XXXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Starý Pařezov č.p.16,344 01 Domažlice 1,kterého zastupuje PRAVES,spol.s r.o <.>,IČO 18230547,Petrovická č.p.286,Hořejší Předměstí,344 01 Domažlice 1
<br> (dále jen "stavebníkl') podal dne 13.03.2023
<br> žádost o vydání společného povolení podle ustanovení 5 15 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,a podle ustanovení 9“ 94p odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro soubor staveb:
<br> „Obytná zóna severovýchod,Pařezov"
<br> (dále jen “stavba") <.>
<br> Údaje o místu předmětu rozhodnutí
<br> Název kraje Plzeňský kraj
<br> Název obce Pařezov
<br> Identifikátory katastrálních území 707759
<br> Názvy katastrálních území Pařezov
<br> Parcelní čista dle evidence katastru parc.č.1271/2 (ostatní plocha),1286/17 (orná půda),1286/18 nemovitostí (orná půda),1300/14 (orná puda),1300/16 (orná půda) <,>
<br> 1300/18 (orná půda),1300/24 (orná půda),1301/6 (orná půda),1301/7 (orná půda),1301/8 (orná půda),1301/9 (orná půda),1301/10 (orná půda),1301/11 (orná půda),1301/12 (orná půda),1301/13 (orná půda),1301/14 (orná půda),1301/15 (orná půda),1301/16 (orná půda),1301/17 (orná Te|„379719111 Éařnk.spojení:ýl0ý92327529)0300 lČ:00253316 _ Email:podatelna©mesto-domazlice„cz ISDS: q25byeg 1045949830300 DIČ: C200253316 www.domaziice.eu std/7
<br> Číselný identifikátor vodního toku Název vodního toku
<br> Čísla hydrologického pořadí
<br> Říční km vodního toku (konec stavby) Říční km vodního toku (začátek stavby) ID útvaru povrch...

Načteno

edesky.cz/d/6086249

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pařezov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz