« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - pozvánka na jednání zastupitelstva obce č.13_2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [71 KB]
E-mail: telefon: fax: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: internet:
obec@castrov.cz 565 437 127 565 437 150 00 247 987 ČS Pelhřimov 622 113 309/0800 www.castrov.cz
<br> Obec Častrov
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
starostka
<br> P O Z V Á N K A
<br> 13.zasedání zastupitelstva obce Častrov <,>
<br> které se koná v úterý 28.6.2016 v 19.00 hodin
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu v Častrově
<br> Vážená paní,Vážený pane <,>
<br> dovolte mi,abych Vás pozvala na jednání zastupitelstva obce Častrov <.>
<br> Program zasedání:
A.Procedurální záležitosti:
<br> 1.Jmenování zapisovatele/ky/
<br> 2.Jmenování ověřovatelů zápisu <,>
<br> 3.Kontrola usnesení zastupitelstva obce z předchozího jednání
<br> B.Vlastní program:
<br> 1.Zpráva starostky obce o činnosti a o dění v obci
2.Kontrola plnění rozpočtu a stavu finančních prostředků obce
3.Projednání rozpočtového opatření č.4/2016 za měsíc květen,5/2016 za měsíc červen
4.Informace o podaných žádostech o dotace
5.Projednání návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí k p.č.27/1,1430/5,1971/1 v k.ú <.>
<br> Častrov - přípojka ke kolně na st.p.č.142 v k.ú.Častrov
6.Projednání výsledků výběru zhotovitele na akce Hřbitovní zeď - rekonstrukce
7.Projednání zveřejnění záměrů prodeje nemovitostí ve vlastnictví obce podle doručených
<br> žádostí
8.Projednání možnosti zakoupení stolů do sálu kulturního domu
9.Revitalizace zeleně v obci – projednání uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové
<br> dokumentace
10.Svazek obcí Nová Lípa – informace o činnosti,nové projekty,možnost podpory
11.Diskuze
12.Závěr
<br> Velice se těším na setkání s Vámi a jsem s pozdravem
<br> XXXX XXXXXXXX,starostka
<br> Všem zastupitelům obce Častrov
<br> Členům výborů a komisí
<br> Občanům obce

Načteno

edesky.cz/d/6081432

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz