« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - usnesení zastupitelstva obce č.12_2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [281 KB]
Usnesení
<br> ze 12.jednání zastupitelstva obce Častrov konaného dne 5.5.2016 v 19.00 hodin v
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu v Castrově
<br> A Organizačnízáležitosti Zastupitelstvo obce Častrov
<br> s c h v a | uj e upravený program jednání Usnesení bylo přijato 11 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 0
<br> 1 Jmenování zapisovatele/ky/ a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo obce Častrov v o I i pani Ivanu Šlapalovou zapisovatelkou a paní Ivonu Jirsovou a XXXX XXXXX Novotného ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva obce č.XX/XXXX.Usnesení bylo přijato 11 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 0
<br> B Vlastní program: 1 Zpráva starostky obce o činnosti a o dění v obci
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> bere na vědomí
<br> zprávu starostky obce o činnosti a dění v obci od 21.3.2016 do 5.5.2016 Usnesení bylo přijato 11 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 0 <.>
<br> 2 Kontrola plnění rozpočtu a stavu finančních prostředků obce Zastupitelstvo obce Častrov
<br> bere na vědomí
<br> zprávu o stavu finančních prostředků obce k 5.5.2016
<br> Usnesení bylo přijato 11 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 0 Rozpočtové opatření č.3 /2016
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> 5 c h v a I u i e
<br> rozpočtové opatření č.3/2016 k rovedeni úpravy rozpočtu v měsíci dubnu Usnesení bylo přijato 11 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 0
<br> U.)
<br> 4 Zpráva o hospodaření v obecních lesích za rok 2015 Zastupitelstvo obce Častrov 5 c h v a | uj e zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok 2015 Usnesení bylo přijato 11 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 0
<br> U1
<br> Projednání schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce Častrov za rok 2015 Zastupitelstvo obce Častrov
<br> s ch v a I uj e
<br> účetní závěrku a závěrečný účet obce Častrov za rok 2015
<br> Usnesení bylo přijato 11 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 0
<br> 6 Nahrazení usnesení č.6.11/2016 ze dne 21.3.2016 Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí zveřejnění účetní závěrky příspěvkové organizace obce Častrov...

Načteno

edesky.cz/d/6081420

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz