« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení veřejnou vyhláškou ze dne 29.3.2023.pdf (596.05 kB)
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: 321 748 111
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
XXXXX XXXXXXX
Plaňanská XXX
XXX XX RADIM
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 19165/23-noj
OD noj 4908/2023
<br> 1
<br> 1/1
XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 15340830
<br>
Datum: 29.03.2023
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele -
Karla Vaníčka,Plaňanská 200,281 03 RADIM,IČ: 15340830 podaného v zastoupení na základě plné
moci společností SEDOZ DZ,s.r.o <.>,IČ.: 24218537,se sídlem: Primátorská 296/38,180 00 Praha 8 –
Libeň a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR Kraj.řed.policie Stř.kraje DI XXXXX čj.: KRPS
– XXXXX-X/ČJ-XXXX-XXXXXX
<br>
stanoví v souladu s ustanovením §77,odst.1,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů přechodnou úpravu dopravního značení na silnici III/12540 a místní komunikaci v obci
Radovesnice I v obvodu působnosti zdejšího správního úřadu z důvodu dopravního omezení
takto:
<br> při stavbě - výměně přípojkového pilíře (stání techniky na komunikaci) v obci Radovesnice I.bude na
silnici III/12540 a místní komunikaci osazeno přechodné dopravní značení dle schématu DIO,které
je přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí...

Načteno

edesky.cz/d/6081179

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz