« Najít podobné dokumenty

Obec Pošná - MěÚ Pacov - uzavírka komunikace - most Kuňovka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pošná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1168925140_0_2023-03063_1.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR VÝSTAVBY,ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
<br> NÁMĚSTÍ SVOBODY 1,395 01 PACOV
<br> tel.565455111,IDDS: xbtbhcm,e-mail: stavurad@mestopacov.cz
<br>
Č.j.MP/03976/2023/ZeN *MPACSS01300837*
Spis.zn.: /03063/2023/ZeN MPACSS01300837
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXXXXX XXXXXX,Ing.XXX XXX XXX Pacov,dne XX.3.2023
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> POVOLENÍ UZAVÍRKY A NAŘÍZENÍ OBJÍŽĎKY
<br>
<br> Odbor výstavby,životního prostředí a památkové péče Městského úřad Pacov,jako místně příslušný
<br> správní úřad podle ustanovení § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen správní řád),jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm.c)
<br> zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
<br> o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky,kterou dne
<br> 14.3.2023 podala
<br> Mitrenga-stavby,spol.s r.o <.>,IČO 26944022,Křižíkova č.p.1566/19,612 00 Brno <,>
<br> kterou zastupuje VYZNAč,s.r.o <.>,IČO 01916297,Srázná č.p.5113/1,586 01 Jihlava
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto přezkoumání,souhlasu policie ČR a souhlasu vlastníka
<br> komunikace - podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst.5 vyhlášky č.104/1997 Sb.<,>
<br> kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> p o v o l u j e
<br> úplnou uzavírku:
<br> - komunikace III / 1296 z důvodu opravy mostu Kuňovka ev.č.1296 – 1 <,>
<br> - termín: 3.4.2023 – 31.8.2023 <,>
<br>
<br> (dále jen "uzavírka") a nařizuje objížďku po této trase:
<br> - Navržená objízdná trasa vede po silnici I/19 – II/128 – Pacov- III/1296 (obousměrně),tedy přes obec
Eš a kolem obce Kámen,dle DIO uvedeného v příloze <.>
<br> - Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD (veřejná linková osobní doprava):
<br> - Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD bude vedena ze zastávky „Pacov,<,> a...
priloha_1168925140_1_Kuňovka DIO.pdf
A
<br> 1
<br> 5
<br>
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 7
<br> 0
<br> A
<br> 1
<br> 5
<br>
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 7
<br> 0
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 5
<br> 0
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 5
<br> 0
<br> I
S
<br> 3
a
<br> 3
3
<br> T
Á
<br> B
O
<br> R
1
9
<br> I
S
<br> 3
c
<br> 5
P
<br> O
Š
<br> N
Á
<br> B1
<br> E3a
6,5k
<br> m
<br> I
S
<br> 1
1
<br> a
<br> I
S
<br> 1
1
<br> b
<br> P
A
<br> C
O
<br> V
<br> I
S
<br> 3
a
<br> 2
7
<br> T
Á
<br> B
O
<br> R
1
9
<br> I
S
<br> 3
c
<br> 1
2
8
<br> 5
P
<br> A
C
<br> O
V
<br> P
O
<br> Z
O
<br> R
<br>
<br> I
P
<br> 2
2
<br> I
S
<br> 3
b
<br> 1
8
<br> 4
9
<br> P
E
<br> L
H
<br> Ř
I
M
<br> O
V
<br> J
I
H
<br> L
A
<br> V
A
<br> 1
9
<br> I
S
<br> 3
c
<br> 1
2
8
<br> 5
P
<br> A
C
<br> O
V
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> 9
<br> L
<br> E
<br> S
<br> K
<br> O
<br> V
<br> I
<br> C
<br> E
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> d
<br> 5
<br> 5
<br> Z
<br> H
<br> O
<br> Ř
<br> E
<br> C
<br> V
<br> E
<br> L
<br> K
<br> Á
<br>
<br> R
<br> O
<br> V
<br> N
<br> Á
<br> I
<br> S
<br> 1
<br> 1
<br> b
<br> L
<br> E
<br> S
<br> K
<br> O
<br> V
<br> I
<br> C
<br> E
<br> I
<br> S
<br> 1
<br> 1
<br> a
<br> L
<br> E
<br> S
<br> K
<br> O
<br> V
<br> I
<br> C
<br> E
<br> I
<br> S
<br> 1
<br> 1
<br> a
<br> L
<br> E
<br> S
<br> K
<br> O
<br> V
<br> I
<br> C
<br> E
<br> B
1
<br> E
3
a
<br> 1
<,>
7
k
m
<br> B
<br> 1
<br> E
<br> 3
<br> a
<br> 6
<br> <,>
<br> 5
<br> k
<br> m
<br> B
<br> 1
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> M
<br> I
<br> M
<br> O
<br> O
<br> B
<br> S
<br> L
<br> U
<br> H
<br> U
<br> B
<br> 1
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> M
<br> I
M
<br> O
<br> O
<br> B
<br> S
<br> L
<br> U
<br> H
<br> U
<br> B
<br> 2
<br> 8
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> O
<br> D
<br>
D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> :
<br> E
<br> 8
<br> d
<br> E
<br> 8
<br> d
<br> B
<br> 2
<br> 8
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> O
<br> D
<br>
D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> :
<br> E
<br> 8
<br> d
<br> E
<br> 8
<br> d
<br> 01/2023
<br> -
<br> 1
RDS
<br> XXXXXXX XXXX...

Načteno

edesky.cz/d/6081140

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pošná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz