« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - Usnesení ZO č.3 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO č.3 2022
OBEC LUŽEC NAD CIDLINOU
503 62 Lužec n.C.203,okr.Hradec Králové
<br> IČO: 00653403
<br> Usnesení č.3/2022
<br> z 3.zasedání zastupitelstva obce Lužec nad Cidlinou <,>
konaného dne 13.12.2022
<br> od 17.hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lužci nad Cidlinou
<br> Přítomní: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,Josef
Veinlich,XXXX XXXXXXXXXXX ml <.>,MVDr.XXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,Petra
Hermanová
<br> Omluveni: Mgr.XXXX XXXXXXXX
<br> Neomluveni: X
<br> Veřejnost: paní Holmanová
<br> Zastupitelstvo obce:
<br> 1/3/22
Bere na vědomí <,>
na základě přítomných členů je zastupitelstvo obce schopno usnášet se,přijímat platná
rozhodnutí a volit <.>
<br> 2/3/22
Schválilo <,>
zapisovatele zasedání zastupitelstva obce sl.Hanu Vízkovou DiS <.>
<br> 3/3/22
Schválilo <,>
ověřovatelé zápisu pana Zdeňka Urbana a XXXX XXXXXX Chlíbka <.>
<br> X/X/XX
Schválilo <,>
program zasedání zastupitelstva bez připomínek <.>
<br> 1
<br>
<br> 5/3/22
Schválilo <,>
stočné pro rok 2023 ve výši 22,- Kč/m3/osoba/rok <.>
<br> 6/3/22
Odložilo <,>
jednání o rozpočtovém opatření <.>
<br> 7/3/22
Schválilo <,>
rozpočet obce pro rok 2023 <.>
<br> 8/3/22
Schválilo <,>
poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 7.500,- Kč pro knihovnu
HK <.>
<br> 9/3/22
Schválilo <,>
poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro DUHA o.p.s.<.>
<br> 10/3/22
Odložilo <,>
žádost ZS ČSOP Polabí – příspěvek na provoz <.>
<br> 11/3/22
Schválilo <,>
doplnění programu jednání:
<br> 12) Dodatek ke smlouvě AVE <,>
13) Žádost o dotaci na vybavení knihovny <.>
<br> 12/3/22
Odložilo <,>
návrh o uzavření dodatku ke smlouvě s firmou AVE Kolín <.>
<br> 13/3/22
Schválilo <,>
podání žádosti o dotaci na nové vybavení knihovny <.>
<br> V Lužci nad Cidlinou
<br> Dne: 17.12.2022
<br> …………………………………….<.>
Ing.XXXX XXXXXXXXXXX - starosta
<br> X

Načteno

edesky.cz/d/6077822

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz