« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Marie Steyskalové

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_0161677_zrizeni_vyhyben_a_umisteni_pricnych_prahu.pdf
B2
<br> P2
<br> B24a
<br> B24b
<br> B11
<br> C2b
<br> IP4b
<br> B2 C2
b
<br> C2c
<br> E13 STAVBY
VOZIDLA
<br> MIMO
<br> A9
<br> A9
<br> IS
11
<br> b
<br> IP13c
P
<br> IS11a
<br> UZAVŘEN
A
<br> UL.ZELEN
ÉHO
<br> IS11b
<br> UL.HOR
ÁKOVAIS11b
<br> UL.DUN
AJEVS
<br> KÉHO
<br> IS
11
<br> b
IS
<br> 11
b
<br> IS11b
<br> UL.BRÁ
FOVA
<br> P4
<br> UL
<.> B
<br> RÁ
FO
<br> VA
<br> UL
<.> H
<br> OR
ÁK
<br> OV
A
<br> UL
<.> D
<br> UN
AJ
<br> EV
SK
<br> ÉH
O
<br> E13
STAVBY
VOZIDLA
<br> MIMO
<br> B2
8
<br> E1
3
<br> DA
TU
<br> M E8
c B2
<br> 8
E1
<br> 3
DA
<br> TU
M E8
<br> a
<br> PŘÍČNÝ PRÁH
BUDE UMÍSTĚN PŘED RD č.p.72 <,>
UL.MARIE STEYSKALOVÉ
<br> PŘÍČNÝ PRÁH
BUDE UMÍSTĚN
<br> MEZI RD č.p.36 - 34 <,>
UL.MARIE STEYSKALOVÉ
<br> 50,0 m
<br> PARKOVIŠTĚ
<br> 50,0 m
<br> 50,0 m
<br> VÝHYBNA 2 X 12 m,V12a
<br> VÝHYBNA 2 X 12 m,V12a
<br> PARKOVIŠTĚ
<br> PARKOVIŠTĚ
<br> PARKOVIŠTĚ
<br> B2
8
<br> E1
3
<br> DA
TU
<br> M E8
c B2
<br> 8
E1
<br> 3
DA
<br> TU
M E8
<br> a
<br> B2
8
<br> E1
3
<br> DA
TU
<br> M E8
c
<br> B2
8
<br> E1
3
<br> DA
TU
<br> M E8
a
<br> VÝHYBNA 2 X 12 m,V12a -
ZRUŠENO
<br> Z1
2
<br> Z1
2
<br> A7b
1
<br> B2
8
<br> E1
3
<br> DA
TU
<br> M E8
c
<br> E1
3
<br> DA
TU
<br> M E8
aB2
<br> 8
<br> RD Č.60
<br> RD Č.46
<br> ZAČÁTEK PODELNÉHO
PARKOVÁNÍ
<br> 2 X PARKOVACÍ
STÁNÍ VYKLIDIT
<br> 2
E7b
<br> Č.j.: KRPB -.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> / Č.j.- 2021 - 0600DI
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - KŘP
<br> PLATNOST TOHOTO VYJÁDŘENÍ JE 1 ROK <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> SOUHLASÍME S PDZ <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> SOUHLASÍME S PDZ <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> B28
<br> E13DATUM
<br> NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ -
STANOVENÉ Č.J.:
MMB/0077349/2023/GJE - V DEN
REALIZACE BUDE ODSTRANĚNO
<br> P6STOP
NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ
DOPRAVNÍ ZN...
0161677_Marie_Steyskalove_Zeleneho_II_-_reko._kanalizace_a_vodovodu_.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0161677/2023/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0592019/2022/18 TEL./E-MAIL: +420 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město <,>
<br> pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal
<br> vyjádření pod č.j.: KRPB-9542-6/ČJ-2023-0602DI ze dne 27.03.2023 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – místních komunikacích ul.Marie Steyskalové a Zeleného ve městě Brně
<br> podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu zřízení výhyben a umístění příčných prahů na ul.Marie Steyskalové během realizace akce
<br> „Brno,Zeleného II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 03.05.2023 - 31.10.2023.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí ...

Načteno

edesky.cz/d/6075519

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz