« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška stanovení PDZ - Zborovská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0163907_Zborovska.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0163907/2023/TOMS VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0161541/2023/2 TEL./E-MAIL: +420 542 174 131 / tomasovic.stefan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město <,>
<br> pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal
<br> vyjádření pod č.j.: KRPB-56329-2/ČJ-2023-0602DI ze dne 27.03.2023,na základě ustanovení § 77 odst.1
<br> písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – místních komunikacích ul.Zborovská a Kubánská ve městě Brně podle
<br> výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu stavebního záboru pro vybudování podzemního kontejneru před objektem MŠ,Brno,nám <.>
<br> Svornosti 2567/8 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období od 03.04.2023 do 31.05.2023.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního...
0163907_Priloha_Zborovska.pdf
Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Zborovská
Podzemní kontejnery
<br> Částečná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.230120
13.3.2023
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> č.j.: MMB /2023 -
<br> DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66,65
<br> zábor chodníku :
zábor - zeleň :
<br> Legenda ploch:
<br> pěší trasa :
<br> Legenda zařízení stavby,obj.trasy,výkopy :
<br> 30
MIMO
VYZNAČENÁ
MÍSTA
<br> OBLAST
PLACENÉHO
STÁNÍ
<br> ul.Zborovská se nachází v zóně:
<br> OBLAST 2-01
<br> ZÓNA A
ZÓNA C
<br> V PRACOVNÍ DNY
<br> S OPRÁVNĚNÍM
<br> NEBO PO ZAPLACENÍ
<br> CENY NA MÍSTĚ
<br> Kubánská
<br> Zborovská
<br> IP
6
<br> IP6
<br> Provizorní V7a
6,0/3,0
<br> 30 km
/hod=
<br> 20m
<br> 30 km/hod=20m
30 km
<br> /hod=
20m
<br> 30 km/hod=20m
<br> B3
0
<br> Z2
<br> IS
11
<br> b
<br> (s
ym
<br> bo
l p
<br> ěš
í)
<br> Podzemní
kontejnery
<br> Chodník
8,5/2,0
<br> Zařízení stavby
8,5/0,5
<br> B30
<br> Z2
<br> E13/CHODNÍK
UZAVŘEN 18 m/
<br> IS11b
(sym
<br> bol pěší)
CHODNÍK
UZAVŘEN
18 m
<br> 1,0
<br> 1 <,>
0
<br> Z4
d
<br> 5 <,>
5
<br> 0 <,>
5
<br> A6b
<br> A6
b A1
1
<br> E1
3/
<br> 2x
/
<br> 2x
<br> A11
<br> E13/2x/
2x
<br> A11
<br> E13
/2x/
<br> 2x E7b
<br> TOMS
<br> 0163907
<br>
Stránka 1

Načteno

edesky.cz/d/6075518

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz