« Najít podobné dokumenty

Obec Kolšov - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolšov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

atc7589199119391271785.pdf
62
<br> Term dokumen "eso á ' WMMWMM
<br> og aaa _
<br> „W
<br> min.5.5 (vyjímečně 5,0 rn)
<br> sůl co N
<br> WO
<br> %
<br> 1)
<br> “ND
<br> cca 50
<br> Schéma BI1
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením <.>
<br> příčná uzávěra jedno—strannými směrovacimi deskami odstup podélně 1—2m
<br> příčně 0,6 - 1 m
<br> podélná uzávěra oboustrannými směrovacimi deskami odstup max.10 m
<br> příčná uzávěra jednostrannými
<br> směrovacimi deskami
<br> odstup podélně 1 - 2 m příčně 0,6 - 1 m
<br> výstražná světla typu 1 na každé
<br> směrovací desce
<br> 1) užití dopravních značek a dopravních zařízení vpřípadě souběžných parkovacích pruhů,chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle schématBM 6 až 3/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> TP 66 l 2015
<br> 64
<br> ()L-09 —
<br> &“
<br> 1)
<br> 50—70
<br> Schéma BIB
<br> Standardní pracovní místo Zúženijízdniho pruhu <.>
<br> podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami odstup max.10 m
<br> příčná uzávěra jedno-strannými směrovacími deskami odstup podélně 1-2 m
<br> příčně 0,6—1 m výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce
<br> 1)užítí dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů,chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/ 1 ? ažB/20
<br> výstražné světlotypu 1
<br> nebo značka umístěna na fiuorescenčnim žlutozeleném podkladu,v protisměru shodně
<br> vzdálenosti v metrech
<br> TP 66/2015
<br> tb LD
<br> [:) <.>
<br> iP <.>
<br> lI-o
<br> 2)
<br> max.50
<br> fi A15
<br> 50-70
<br> Schéma Bí24
<br> Operativní pracovní místo na vozovce <.>
<br> příčná uzávěra třemi dopravními kužely (výška 0,5 m) odstup podélně 1-2m
<br> příčně 0,6—1 rn
<br> podélná uzávěra dopravními kužely (výška min.0.5 m) nebo vodícími deskami
<br> odstup max.6 m
<br> příčná uzávěra třemi dopravními kužely (výška 0,5 m) výstražné světlo typu 1 odstup podélně 1 -2 m příčně 0,6 -1 m
<br> 1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap,6.2.1)
<br> 2) v případě,že zbývající...
atc7512868285417436372.pdf
IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #městozabreh
<br> VITZABVD_330054
MUZB/16500/2023/OD
<br> Doporučeně/DS/Elektronicky ČÍSLO JEDN.: MUZB/16500/2023/OD
SPIS.ZN.: DO15743/2023/TOL
<br> Rozdělovník VYŘIZUJE: Bc.XXXXX XXXXXX
<br> TELEFON: XXXXXXXXX
<br> E-MAIL: posta@muzabreh.cz
<br> DATUM: 20.03.2023
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Zábřeh,Odbor správní,oddělení dopravy jako příslušný správní orgán pro stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace
podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o silničním provozu“),na základě žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích,kterou dne 15.03.2023 podala společnost
<br> MSEM,a.s <.>,IČO 64610080,Collo-louky 126,738 01 Frýdek-Místek (dále jen „žadatel“) <,>
<br> kterou zastupuje
<br> Bc.XXXXXX XXXX,nar.XX.XX.XXXX,Třebízského 473,784 01 Červenka
<br> a po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem podle
ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu,jímž je podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b)
zákona o silničním provozu Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje <,>
Územní odbor Šumperk,Dopravní inspektorát Šumperk ve stanovisku č.j.KRPM-40458-2/ČJ-2023-
140906 ze dne 20.03.2023
<br> oznamuje
<br> vydání opatření obecné povahy
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu s ustanovením § 171 a § 173
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),kterým
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH
<br> ODBOR SPRÁVNÍ,ODDĚLENÍ DOPRAVY
nám.Osvobození 15,789 01 Zábře...

Načteno

edesky.cz/d/6070085

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolšov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz