« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - Usnesení ZO č.4 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO č.4 2023
OBEC LUŽEC NAD CIDLINOU
503 62 Lužec n.C.203,okr.Hradec Králové
<br> IČO: 00653403
<br> Usnesení č.4/2023
<br> z 4.zasedání zastupitelstva obce Lužec nad Cidlinou <,>
konaného dne 2.3.2023
<br> od 19.hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lužci nad Cidlinou
<br> Přítomní: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Jiří
Drahokoupil ml <.>,MVDr.XXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,Mgr <.>
XXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXXX XXXXX
<br> Neomluveni: X
<br> Veřejnost: paní Holmanová
<br> Zastupitelstvo obce:
<br> 1/4/23
Bere na vědomí <,>
na základě přítomných členů je zastupitelstvo obce schopno usnášet se,přijímat platná
rozhodnutí a volit <.>
<br> 2/4/23
Schválilo <,>
zapisovatele zasedání zastupitelstva obce sl.Hanu Vízkovou DiS <.>
<br> 3/4/23
Schválilo <,>
ověřovatelé zápisu paní Mgr.Janu Stránskou a XXXX XXXXXX Chlíbka <.>
<br> X/X/XX
Schválilo <,>
program zasedání zastupitelstva bez připomínek <.>
<br> 1
<br>
<br> 5/4/23
Schválilo <,>
žádost MS Lužec nad Cidlinou o dotaci na provoz ve výši 15.000,- Kč <.>
<br> 6/4/23
Schválilo <,>
zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuci – přeložka kabelového vedení k novým
parcelám – parc.768/1,788/4 a 805/5 <.>
<br> 7/4/23
Schválilo <,>
dodatek ke smlouvě se společností AVE Kolín <.>
<br> 8/4/23
Schválilo <,>
výměnu střešní krytiny na budově OÚ <.>
<br> 9/4/22
Schválilo <,>
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci stropu ve škole <.>
<br> 10/4/23
Schválilo <,>
rozpočtové opatření č.1/2023 <.>
<br> 11/4/23
Schválilo <,>
nedelegování účastníků na valnou hromadu VAK <.>
<br> 12/4/23
Schválilo <,>
poskytnutí příspěvku účastníkům lyžařského výcviku ZŠ Hlušice – 500,- Kč/dítě <.>
<br> 13/4/23
Schválilo <,>
neposkytnutí příspěvku na zdravotního klauna <.>
<br> 14/4/23
Schválilo <,>
postup k realizaci zpevněné pěšiny v úseku křižovatka – vodní nádrž Kocourek <.>
<br> V Lužci nad Cidlinou
<br> Dne: 13.3.2023
<br> …………………………………….<.>
Ing.XXXX XXXXXXXXXXX - starosta
<br> X

Načteno

edesky.cz/d/6069240

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lužec nad Cidlinou
21. 05. 2024
16. 05. 2024
06. 05. 2024
01. 05. 2024
23. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz