« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - Informace o dani z nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [115 KB]
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Tolstého 2,586 01 Jihlava
<br> Odbor metodiky a výkonu daní
Oddělení majetkových daní
<br>
<br>
<br> Č.j.: 839940/17/ 2900-11460-304013
<br>
Vyřizuje: JUDr.XXXXXXX XXXXXXXXX
Oddělení majetkových daní
Tel.: (+XXX) XXX 559 183 <,>
E-mail: podatelna2900@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: tqjn2cy
<br>
Všem obcím v Kraji Vysočina
<br>
Daň z nemovitých věcí
<br>
V příloze zasíláme letáky týkající se informace ke zpřístupnění hromadného
předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí a dále informace k zasílání složenek pro
platby daně z nemovitých věcí v letošním roce.Žádáme,aby tyto letáky byly zpřístupněny
veřejnosti na místě ve Vaší obci obvyklém <.>
<br>
Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím,jímž je platební výměr,dodatečný
<br> platební výměr nebo hromadný předpisný seznam.Poplatníkům daně z nemovitých věcí,u
nichž došlo v letošním roce ke změně výše daně oproti loňskému roku,případně oproti
částce vypočtené v daňovém přiznání,sděluje finanční úřad novou výši daně nejčastěji
hromadným předpisným seznamem.Hromadný předpisný seznam vydává za obvod své
působnosti Finanční úřad pro Kraj Vysočina,poplatníci daně z nemovitých věcí mohou
nahlédnout do tohoto seznamu na územních pracovištích v době od 28.XXXXX do
XX.května XXXX.Informaci o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu finanční úřad
zveřejní prostřednictvím veřejné vyhlášky,kterou vyvěsí jednak na své úřední desce a
jednak na úředních deskách obcí Kraje Vysočina <.>
<br>
Veřejná vyhláška o vyměření daně Vám byla zaslána datovou schránkou <.>
<br> Vyhlášku žádáme vyvěsit na úřední desku nejpozději dne 27.4.2017 a sejmout
<br> nejdříve dne 30.5.2017.Veřejnou vyhlášku správci daně nevracejte <.>
<br>
<br>
<br> Ing.Bc.XXXXXXXXX XXXXXXX
ředitel odboru
<br>
Přílohy
XX MF-Inf 10-vzor č.10
25 MF-Inf 15-vzor č.8
<br>
<br>
2017-04-21T07:27:45+0200

Načteno

edesky.cz/d/6067055

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz