« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Rokytá dne 3. 4. 2023 od 18:00 hodin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (136.81 kB)
OBEC ROKYTÁ
<br> OBECNÍ ÚŘAD ROKYTÁ
Horní Rokytá 35,295 01 Mnichovo Hradiště
<br>
Č.j.: OUROK/337/2023
<br> V Horní Rokytě dne 23.3.2023
<br>
<br> Informace
o konání zasedání zastupitelstva obce Rokytá
<br>
Obecní úřad Rokytá v souladu s ust.§ 93 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
znění pozdějších předpisů,informuje o době,místě a programu zasedání zastupitelstva obce Rokytá <,>
svolaného starostou obce Antonínem Markem v souladu s ust.§ 92 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů:
<br> Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Rokytá,Horní Rokytá 35,295 01 Mnichovo Hradiště
<br> Doba konání: 3.4.2023 od 18:00 hod <.>
<br> Navržený program:
<br> 1.Zahájení
2.Schválení programu
3.Kontrola plnění usnesení
4.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2022
5.Schvalování závěrečného účtu za rok 2022
6.Schvalování účetní závěrky za r.2022
<br> 7.Prodej pozemku p.č.141/1 v k.ú.Dolní Rokytá
8.Prodej pozemku p.č.141/4 v k.ú.Dolní Rokytá
9.Prodej pozemku p.č.324 v k.ú.Dolní Rokytá
10.Schvalování přijetí daru
11.Schvalování poskytnutí darů
12.Rozpočtové opatření č.2/2023 a č.3/2023
<br> 13.Různé organizační záležitosti
14.Náměty,návrhy a připomínky zastupitelů
15.Diskuze
16.Závěr
<br>
XXXXXXX XXXXX,starosta obce v.r <.>
<br> Vyvěšeno dne: 25.3.2023
<br> Sejmuto dne:
<br> Současně zveřejněno na elektronické úřední desce obce Rokytá <.>

Načteno

edesky.cz/d/6066250

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz