« Najít podobné dokumenty

Obec Perná - Návrh rozpočtu DSO Mikulovsko na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Perná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu DSO Mikulovsko na rok 2023 (312.16 kB)
NÁVRH ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2023
– PARAGRAFOVÉ ČLENĚNÍ
<br> K PROJEDNÁNÍ: Shromáždění starostů DSO Mikulovsko dne 23.3.2023
<br> Par.Název paragrafu/název třídy PŘÍJMY Kč VÝDAJE Kč
<br>
0000 4 Přijaté dotace
<br>
1 046 200,00 0,00
<br> 2143 Cestovní ruch
<br>
0,00 85 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj
<br>
292 300,00 2 422 900,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací
<br> 500,00 6 000,00
<br> 6399 Ostatní finanční operace
<br>
0,00 500,00
<br> 6402 Finanční vypořádání minulých let
<br>
0,00 0,00
<br> 0000 8 Financování 1 175 400,00 0,00
<br>
CELKEM
<br>
2 514 400,00 2 514 400,00
<br>
Návrh usnesení:
Shromáždění starostů DSO Mikulovsko schvaluje rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2023 a to dle
závazných ukazatelů – paragrafů takto: rozpočtové příjmy včetně financování z přebytku hospodaření
roku 2022 činí 2 514 400,00 Kč,rozpočtové výdaje včetně rozpočtové rezervy na par.3639 komunální
služby a územní rozvoj ve výši 1 242 000,00 Kč činí 2 514 400,00 Kč <.>
<br>
Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX,MBA,místopředsedkyně DSO Mikulovsko,v.r <.>
Dne 3.3.2023
<br>
Návrh rozpočtu včetně návrhu v podrobnějším – položkovém členění je rovněž k dispozici k nahlédnutí
v kanceláři DSO Mikulovsko – adresa – Náměstí 24/27,692 01 Mikulov,a zároveň je zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.mikulovskoregion.cz v sekci Úřední deska <.>
<br> Občané se mohou vyjádřit písemně nebo na veřejném zasedání shromáždění starostů DSO
Mikulovsko,které bude svoláno řádnou cestou <.>
<br>
<br> Zveřejněno od: 8.3.2023 (tzn.vyvěšeno na úřední desku 7.3.2023)
<br> Zveřejněno do: 24.3.2023 (po schválení rozpočtu)
<br>
<br>
Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2023 - příjmy - NÁVRH k projednání shromážděním starostů dne 23.3.2023
<br>
Ř.Legenda UZ ORG XXX XXX
PAR
<br> CELKEM
PŘÍJMY
<br> XXXX_NÁVRH Pozn <.>
<br> 1 Neinv.přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky,Ostatní transfery dle obcí 0000 4121 1 046 200,00 1)
<br> 2 DOTACE JMK xxx 0000 4122 0,00 2)...

Načteno

edesky.cz/d/6066182


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Perná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz