« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - usnesení zastupitelstva obce č.13_2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [248 KB]
Usnesení
<br> z 13.jednání zastupitelstva obce Častrov konaného dne 28.6.2016 v 19.00 hodinv
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu v Castrově
<br> A Organizačnízáležitosti Zastupitelstvo obce Častrov v o I i Danu Křižovou zapisovatelkou,slečnu Pavlu Vránkovou a pana Jiřího Dudáka ověřovateli zápisu zjednání zastupitelstva obce č.13/2016.Usnesení bylo přijato 10 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 1
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> s c h v a | uj e
<br> zveřejněný program jednání
<br> Usnesení bylo přijato 10 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 1
<br> B Vlastní program: 1 Zpráva starostky obce o činnosti a o dění v obci
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> bere na vědomí
<br> zprávu starostky obce o činnosti a dění v obci od 5.5.2016 do 28.6.2016 Usnesení bylo přijato 10 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 1 <.>
<br> 2 Kontrola plnění rozpočtu a stavu finančních prostředků obce Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a stavu finančních prostředků obce k 28.6.2016 Usnesení bylo přijato 10 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 1
<br> W
<br> Projednání rozpočtového opatření č.4/2016 za měsíc květen a 5/2016 za měsíc červen
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> 5 c h v a ! uj e
<br> rozpočtové opatření Č.4/2016 za měsíc květen provedené rozhodnutím starostky č.1/2016 dne 13.5.2016 a 5/2016 za měsíc červen
<br> Usnesení bylo přijato 10 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 1
<br> 4 Informace o podaných žádostech o dotace Zastupitelstvo obce Častrov b e r e n a v ě d o mí informace o podaných žádostech o dotace Usnesení bylo přijato 10 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 1
<br> U1
<br> Projednání návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí k p.č.27/1,1430/5,1971/1 v k.ú.Častrov - přípojka ke kolně na st.p.č.142 v k.ú.Častrov
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> s ch v a I u ] e
<br> návrh smlouvy o smlouvě budoucí k p.Č.27/1,1430/5,1971/1 v k.ú.Častrov - přípojka ke koině na st.p.č <.>
<br> 142 v k.ú.Častrov
<br> Usnesení bylo přijato 10 hla...

Načteno

edesky.cz/d/6066140

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz