« Najít podobné dokumenty

Obec Nezabudice - Oznámení o záměru prodeje pozemků ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nezabudice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o záměru prodeje pozemků (5.89 MB)
Obec Nezabudice
<br> V Nezabudicích dne 24.03.2023 Počet listů 1
<br> OZNÁMENÍ () ZÁMĚR U PRODEJE POZEMKU
<br> 1 <.>
<br> Obec Nezabudice v souladu s š 39 zákona č.128/2000 Sb.o obcích zveřejňuje záměr prodeje těchto pozemků:
<br> - parcela číslo 48 (část),vše v obci Nezabudice,katastrální území Nezabudice,druh pozemku zahrada,o výměře 141 m2 <.>
<br> - parcela číslo 420/1 (část),vše v obci Nezabudice „ katastrální území Nezabudice,druh pozemku ostatní plocha_ o výměře 257 mz <.>
<br> - parcela číslo 178/20 (část),vše v obci Nezabudice _ katastrální území Nezabudice,druh pozemku ostatní plocha„ o výměře 220 m2 <.>
<br> - parcela číslo 178/14 (část)„ vše v obci Nezabudice,katastrální území Nezabudice,druh pozemku ostatní plocha,o výměře 38 m2 <.>
<br> - parcela číslo 199/4,vše v obci Nezabudice,katastrální území Nezabudice,druh pozemku ostatní plocha„ o výměře 52 m2 <.>
<br> — st.par.] 12,vše v obci Nezabudice katastrální území Nezabudicev druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 32 m2 <.>
<br> Cena pozemků je stanovena v intravilánu obce na 300 Kč/m2,mimo obec 100 Kč/m2,zastavěná plocha mimo intravilán obce 500 Kč/m2 <.>
<br> mo.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> XXXXX XXXXXXX Starostka obce
<br> Zveřejněno na úřední desce dne: XX.03.2023
<br> Sejmuto z úřední desky dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 24.03.2023
<br> _ „M.<.>.__ ___—__.m.<.>.—___.<.>.—
<br> liam poLkatastm MamLkábstm+m
<br> Nahlížení do KN
<br>.M.- „a
<br> Kal-astrální mapa '
<br> Nahlížení do KN
<br> \ 1
<br> 1+; Prehledxa „ Katastralm mapa "
<br> ___ _ <.>,___.<.>._? '; __.A
<br> :**ng _ 4 „ „lu -_ _:
<br>.!
<br>.FJ A »,' ' “ f : <.>,<.> _ = 4 __ — > ' % 20/27 130/4.<.>.<.>.<.> -.» fm 93 “i“ <.>
<br> Nahlížení do KN
<br> arím“ *! "H': *

Načteno

edesky.cz/d/6065619


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nezabudice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz