« Najít podobné dokumenty

Město Hejnice - Záměr města - směna pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hejnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha ke směně pozemků
Lesvža A
<br> LESY 655st REPUBHKY,3.12 <.>
<br> Pál-třemi Druh pozemku ' Vyměrašr-ZQ člSlO '.' ** „Vf ;m—2 „&'—i __ „_ ; j * „,_.__ —.<.> 421/1 lesní pozemek 1491 Hejnice 6 Hejnice 756/3 vodní plocha 203 Hejnice 6 Hejnice 832 lesní pozemek 187 1 Hejnice 6 Hejnice 846/2 lesní pozemek 3975 Hejnice 6 Hejnice 968/3 ostatní plocha 1024 Hejnice 6 Hejnice 1 104/12 vodní plocha 314 Hejnice 6 Hejnice 1 171/3 vodní plocha 1327 Hejnice 6 Hejnice ] 171/4 vodní plocha.623 Hejnice 6 Hejnice 3573 lesní pozemek 2187 Hejnice 6 Hejnice
<br> Uvedené pozemky jsou zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraji,Katastrální pracoviště Frýdlant (dále též „předmětné pozemky“) <.>
<br> 2.Město Hejnice prohlašuje,ze je vlastníkem těchto neníbvitých Věcí:
<br> Parcelní Druh pbzem'ku Vymězra ři Í iKatěš čislo „ v m ; 33311291“ „._._ 1370 vodní plocha 3169 Hejnice 10001 Hejnice 1371/1 vodní plocha 29491 Hejnice 10001 Hejnice 1376/1 vodní plocha 19604 Hejnice 10001 Hejnice
<br> Uvedené pozemkyjsou zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraji,Katastrální pracoviště Frýdlant (dále též „ predmetne pozemky“) <.>
<br> =\nv.nr (\ Ann1,“u ' 1 r !
směna pozemků
Zveřejnění záměru města
<br>
<br> Podle § 39 zák.č.128/ 2000 Sb <.>,o obcích,v aktuálním znění <.>
<br>
<br>
Rada města svým usnesením č.80/2023 rozhodla o směně pozemků ve
vlastnictví města Hejnice a ve vlastnictví České republiky s právem
hospodaření Lesů ČR
<br>
- viz příloha tohoto záměru
<br>
<br> Občané se mohou k záměru města vyjádřit a případně předložit
své nabídky od vyvěšení tohoto záměru do 10.dubna 2023 11.30 hod <.>
na Městském úřadu v Hejnicích <.>
<br> Po uplynutí této doby bude záměr města s připomínkami nebo
nabídkami občanů předložen radě a zastupitelstvu města k projednání <.>
<br> Hejnice 23.března 2023
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXX,tajemník MěÚ
<br>
<br>
<br> Na úřední desce MěÚ Hejnice:
<br> vyvěšeno: 23.března 2023 sejmuto: 10.dubna 2023

Načteno

edesky.cz/d/6065097

Meta

Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hejnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz