« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Mlýnská (1denní uzavírka)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_0123778_Mlynska_jednodenni_uzavirka_oprava_povrchu.pdf
BS MORAVA SPOL.S R.O <.>
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: PŮJČOVNA – PRODEJ – SERVIS
<br> FOLTÝNOVA 19,635 00 BRNO
PROVOZOVNA: BRNO,CHIRONOVA UL <.>,TEL.: 547 242 042
<br> WWW.BSMORAVA.CZ E–MAIL: INFO@BSMORAVA.CZ
<br> ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE
<br> datum vypracování:
<br> zakázka:
<br> projekt:
<br> datum změny: verze:
<br> akce:
<br> místo:
<br> počet stran:
<br> zadavatel:
<br> poznámka:
<br> PROJEKT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> B
S
<br> M
O
<br> R
AV
<br> A
D
<br> O
P
<br> R
AV
<br> N
Í Z
<br> N
A
<br> Č
EN
<br> Í
B
<br> S
M
<br> O
R
<br> AV
A
<br> D
O
<br> P
R
<br> AV
N
<br> Í Z
N
<br> A
Č
<br> EN
Í
<br> w
w
<br> w
<.> d
<br> op
ra
<br> vn
iz
<br> na
ce
<br> ni
br
<br> no
<.> c
<br> z
w
<br> w
w
<br>.d
op
<br> ra
vn
<br> iz
na
<br> ce
ni
<br> br
no
<br>.c
z
<br> w
w
<br> w
<.> b
<br> sm
or
<br> av
a <.>
<br> cz
<br> vypracoval:
<br> vyřizuje:
<br> stávající DZ dočasně zrušit počty Z4 a Z5 jsou pouze orientačníB28 a B29 nutno osadit 7 dní předemnavrhované DZ stávající DZ
<br> MmB souhlasí
<br> čj.:MMB- 2023
<br> datum:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> ODBOR DOPRAVY MmB DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT PČR BRNO
<br> Hotel Clarion - překop Mlýnská 2021AK00199
2023PR00010
222.3.2023
<br> 20.2.2023 Brno - Dornych,Mlýnská
2
<br> CPI Property Group
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> X
<br> X
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> B
S
<br> M
O
<br> R
AV
<br> A
D
<br> O
P
<br> R
AV
<br> N
Í Z
<br> N
A
<br> Č
EN
<br> Í
B
<br> S
M
<br> O
R
<br> AV
A
<br> D
O
<br> P
R
<br> AV
N
<br> Í Z
N
<br> A
Č
<br> EN
Í
<br> w
w
<br> w
<.> d
<br> op
ra
<br> vn
iz
<br> na
ce
<br> ni
br
<br> no
<.> c
<br> z
w
<br> w
w
<br>.d
op
<br> ra
vn
<br> iz
na
<br> ce
ni
<br> br
no
<br>.c
z
<br> w
w
<br> w
<.> b
<br> sm
or
<br> av
a <.>
<br> cz
<br> BS MORAVA DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PRONÁJEM A PRODEJ DZ | VODOROVNÉ ZNAČENÍ
<br> PROJEKCE DZ | VÝSTRAŽNÉ SYSTÉMY
SYSTÉMY PRO OPRAVY KOMUNIKACÍ
<br> NON–STOP SERVIS
<br> zakázka:
<br...
0123778_Mlynska.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/123778/2023/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/123778/2023/2 TEL./E-MAIL: +420 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město <,>
<br> pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal
<br> vyjádření pod č.j.: KRPB-23489-6/ČJ-2023-0602DI ze dne 06.03.2023 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – místních komunikacích ul.Mlýnská,Dornych,Přízova,Křenová,Masná
<br> a s označením NN1259 (Parkoviště Dornych) ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je
<br> nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace opravy povrchu komunikace před objektem Mlýnská 321/5 v rámci stavby objektu
<br> Hotel Clarion <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je 1 den o víkendu v období 29.03.2023 – 30.04.2023.Skutečný termín bude...

Načteno

edesky.cz/d/6064954

Meta

Veřejná vyhláška   Pronájem   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz