« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Šmejkalova 53a

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_0125730_stavebni_zabor.pdf
IP4b
<br> IP13c
P
<br> E13
<br> E13
V PRACOVNÍ DNY 17-6hNEBO PO ZAPLACENÍ
<br> S OPRÁVNĚNÍMCENY NA MÍSTĚ
<br> ZÓNA C
<br> OBLAST 2-02
<br> C2a
<br> E13
<br> MIMO
<br> E12b B2
<br> A
9
<br> IP10
a
<br> A9
<br> B2
<br> IP4b
<br> RD ŠMEJKALOVA 53a
<br> ŠM
EJ
<br> KA
LO
<br> VA
<br> ŠM
EJ
<br> KA
LO
<br> VA
<br> SLEZSKÁ
<br> FANDERLÍKOVA
<br> B1
<br> Z2
<br> E1
3
<br> STA
VBY
<br> S PO
VOLE
<br> NÍM
<br> VOZ
IDLA
<br> MIM
O
<br> ZELENÉHO
<br> E8a
E13
<br> OD DATUM
<br> B28
<br> E8c
E13
<br> OD DATUM
<br> B28
<br> 10
m
<br> S7
<br> S7
<br> S7
<br> S7
<br> S7
<br> S7S7S7
<br> 2,5 m
<br> m
ax
<br>.1
5
<br> m
<br> B28
<br> E8a
E13
<br> OD
DAT
<br> UM
<br> B28
<br> E8c
E13
<br> OD
DA
<br> TUM
<br> A15
<br> A6b
<br> A15
<br> A6b
<br> min.2,75 m
<br> ZÁBOR PRO VOZIDLO STAVBY
<br> A KONTEJNER
<br> UZAVÍRKA V RÁMCI STAVBY "BRNO,ZELENÉHO II
- REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU
<br> PD
Z D
<br> OZ
BO
<br> S
<br> PDZ DOZBOS
<br> PDZ DOZBOS
<br> PDZ
DO
<br> ZBO
S
<br> PD
Z D
<br> O
ZBO
<br> S
<br> P IP12RÉSERVÉ
E13
<br> 3AE 5911
<br> 37
m
<br> LEGENDA
<br> UZAVŘENÝ ÚSEK
<br> PRACOVNÍ MÍSTO
<br> SITUACE DIO
<br> P6STOP
<br> P6STOP
NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ
TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> P6STOP
TRVALÉ SVISLÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> NAVRŽENÉ VDZ
<br> OBJÍZDNÁ TRASA
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
03/2023
<br> 2 x A4
<br> RDS
<br> Ing.XXXX XXXXX
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX,MBA
<br> XXX/XXXX
<br> Hviezdoslavova XXXX/XXa
<br> Mob.: +420725994691
<br> Mail.: zlinmark@zlinmark.cz
<br> www.zlinmark.cz
<br> - ZÁBOR PRO KONTEJNER A VOZIDLO STAVBY
BRNO,ŠMEJKALOVA 53a
<br> 627 00 Brno
<br> ZLINMARK DZ s.r.o <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
0125730_Smejkalova_53a.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0125730/2023/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0125730/2023/2 TEL./E-MAIL: +420 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město <,>
<br> pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal
<br> vyjádření pod č.j.: KRPB-45139-2/ČJ-2023-0602DI ze dne 08.03.2023 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Šmejkalova ve městě Brně podle výkresové dokumentace <,>
<br> která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu stavebního záboru pro kontejner a vozidlo stavby před objektem Šmejkalova 53a <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 01.06.2023 - 30.06.2023.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací,resp.uzavírce
<br> dle...

Načteno

edesky.cz/d/6064953

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz