« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Rozhodnutí kanalizace I. + Rozhodnutí kanalizace II:

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí kanalizace II. (98.13 kB)
OBECNÍ ÚŘAD RYBNICE
Rybnice 105,331 51 Kaznějov
<br>
<br>
<br>
Čj.: 72/2023/ryb/D
Vyřizuje : <.>
Tel.: 373 332 119
Datum : 7.března 2023
<br>
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
Obecní úřad Rybnice jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy podle ustanovení
§ 25 písm.a) zák.č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),ve znění pozdějších
předpisů <,>
<br>
r o z h o d l
<br> podle ustanovení § 3 odst.8 zák.č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích
<br>
takto :
<br> Jméno,příjmení :
Datum narození :
Adresa : <,>
<br> jako spoluvlastník stavby č.p.32 postavené na pozemku č.parc.st.29/2 v katastrálním
území Rybnice u Kaznějova
<br>
j e p o v i n e n
<br>
<br>
připojit stavbu č.p.32 postavenou na pozemku č.parc.st.29/2 v podílovém spoluvlastnictví <,>
umístěnou v k.ú.Rybnice u Kaznějova,na veřejnou kanalizaci nejpozději v termínu
<br>
<br> do 6-ti měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí
<br> Místo připojení: ze stoky „A“ vyvedená kanalizační přípojka na hranici pozemku st.29/2
v k.ú.Rybnice u Kaznějova <.>
<br>
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je kopie katastrální mapy s vyznačením místa
připojení na veřejnou kanalizaci <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br>
Obecní úřad Rybnice (správní orgán) pro své Rozhodnutí vycházel z listin,které které
shromáždil a to
<br> - Rozhodnutí Městského úřadu Kralovice,odboru životního prostředí jako příslušného
vodoprávního úřadu a speciálního stavebního úřad podle S 106 zákona č.254/2001 Sb.<,>
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a jako
speciální stavební úřad podle 15 odst.4 vodního zákona a podle 76 a 120 zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů ze dne 27.5.2013 sp.zn.:OŽP/10476/13 Stur,Č.j.: OŽP/839/2012
Stur a které nabylo právní moci dne 12.7.2013
<br>
- Kolaudačním souhlasem s užíváním stavby ze dne 4.11.2014 zn....
Rozhodnutí kanalizace I. (100.76 kB)
OBECNÍ ÚŘAD RYBNICE
Rybnice 105,331 51 Kaznějov
<br>
<br>
<br>
Čj.: 72/2023/ryb/D
Vyřizuje : <.>
Tel.: 373 332 119
Datum : 7.března 2023
<br>
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
Obecní úřad Rybnice jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy podle ustanovení
§ 25 písm.a) zák.č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),ve znění pozdějších
předpisů <,>
<br>
r o z h o d l
<br> podle ustanovení § 3 odst.8 zák.č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích
<br>
takto :
<br> Jméno,příjmení :
Datum narození :
Adresa :,<,>
<br> jako spoluvlastník stavby č.p.32 postavené na pozemku č.parc.st.29/2 v katastrálním
území Rybnice u Kaznějova
<br>
j e p o v i n e n
<br>
<br>
připojit stavbu č.p.32 postavenou na pozemku č.parc.st.29/2 v podílovém spoluvlastnictví <,>
umístěnou v k.ú.Rybnice u Kaznějova,na veřejnou kanalizaci nejpozději v termínu
<br>
<br> do 6-ti měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí
<br> Místo připojení: ze stoky „A“ vyvedená kanalizační přípojka na hranici pozemku st.29/2
v k.ú.Rybnice u Kaznějova <.>
<br>
Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je kopie katastrální mapy s vyznačením místa
připojení na veřejnou kanalizaci <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br>
Obecní úřad Rybnice (správní orgán) pro své Rozhodnutí vycházel z listin,které které
shromáždil a to
<br> - Rozhodnutí Městského úřadu Kralovice,odboru životního prostředí jako příslušného
vodoprávního úřadu a speciálního stavebního úřad podle S 106 zákona č.254/2001 Sb.<,>
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a jako
speciální stavební úřad podle 15 odst.4 vodního zákona a podle 76 a 120 zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů ze dne 27.5.2013 sp.zn.:OŽP/10476/13 Stur,Č.j.: OŽP/839/2012
Stur a které nabylo právní moci dne 12.7.2013
<br>
- Kolaudačním souhlasem s užíváním stavby ze dne 4.11.2014 zn....

Načteno

edesky.cz/d/6063892

Meta

Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rybnice
01. 06. 2023
01. 06. 2023
01. 06. 2023
01. 06. 2023
01. 06. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz