« Najít podobné dokumenty

Obec Postřižín - Souhrn usnesení z 22.2.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřižín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CCF_002235.pdf (669.3 kB)
OBEC POSTRIZIN
<br> Se sídlem Obecní úřad - Pražská 42
<br> 250 70 Postřižín
<br> i: 315 782 960
<br> e-mail: info©obecpostrizin.cz www.obecpostrizin.cz DS č.4rfajux
<br> Příloha č.3 Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín konaného dne 22.2.2023 Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín konaného dne 22.2.2023
<br> Zastupitelstvo obce Postřižín: 1/1/2023 — schvaluje zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání paní Mgr.Lucii Koudelkovou <.>
<br> 2/ 1/2023 — volí ověřovatele zápisu z dnešního zasedání paní Ing.Lenka Gvuzdovou a paní MUDr.Janu Pejšovou Silerovou <.>
<br> 3/1/2023— schvaluje navržený program dnešního zasedání beze změn <.>
<br> 4/l/2023- schvaluje flrmu BG Technik cs,a.s <.>,se sídlem U Závodiště 8/251,159 00 Praha 5 IČ:25253948 vítězem výběrového řízení na dodání malého nákladního elektromobilu za pořizovací cenu 415 001,- Kč bez DPH.Pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy s touto firmou <.>
<br> 5/1/2023 - schvaluje záměr bezplatného pronájmu bývalých prostor dětské skupiny na OÚ v Postřižíně zapsanému sdružení Dětský klub Postřižinek z.s <.>
<br> 6/1/2023 - schvaluje podání žádosti o dotaci na výměnu lamp veřejného osvětlení z grantu Ministerstva obchodu a průmyslu,výzva národního plánu obnovy 1/2022,komponenta 2.2.2.<.>
<br> 7/1/2023 - schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu a rekonstrukci chodníku V ulici XXXXXXXX do XX.výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU - SC 6.1 (PR) a financování vlastního podílu ve výši min.15 % z celkových výdajů projektu <.>
<br> 8/1/2023 - neschvaluje změnu čl.10 odst.4 jednacího řádu zastupitelstva obce Postřižín,který byl schválen na jednání zastupitelstva obce Postřižín konaném dne 21.12.2022 usnesením č.4/4/2022,který bude nově znít takto: Ze zasedání zastupitelstva se pořizuje audiovizuální záznam,jehož zákonně upravená verze je k dispozici po dobu nejméně 4 let na webových stránká...

Načteno

edesky.cz/d/6060873

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřižín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz