« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Konkurzní řízení - ředitel\ka Mateřské školy STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Konkurzní řízení - ředitel\ka Mateřské školy STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25
Cl
<br> 11D(J
<br> Požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení
<br> Rada města Brna vyhlašuje v souladu s 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb.<,>
<br> o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
<br> konkurzní řízení na obsazení místa
<br> ředitelka/ředitel Mateřské školy STUDÁNKA,Brno,Ondrova 25 <,>
<br> příspěvková organizace
<br> Předpoklady pro výkon práce ředitele školy stanovené 5 zákona č.563/2004 Sb.<,>
<br> o pedagogických pracovnících a o zrněně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů:
<br> - odborná kvalifikace odpovídající 6 zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických
<br> pracovnících a změně některých zákonů <,>
<br> 3 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti <,>
<br> pto kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření,nebo
<br> v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (* 5 odst.I písm.a)
zákona)
<br> způsobilost k právním úkonům ( 3 odst.I písm.a) zákona)
<br> bezúhonnost ( 3 odst.I písm.c) zákona)
<br> zdravotní způsobilost ( 3 odst.1 písm.d) zákona)
<br> znalost českého jazyka ( 3 odst.I písm.e) zákona)
<br> Další požadavky:
<br> - znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů <,>
<br> - organizační a řídící schopnosti <.>
<br> Náležitosti písemné přihlášky:
<br> jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu,příp <.>
<br> korespondenční adresa,kontaktní spojení (čís.tel.<.> příp.e-mail) a podpis <.>
<br> K přihlášce je nutné přiložit (formulář přihlášky ke konkurznímu řízení najdete
<br> na https://www.brno.czĺobcan/volnarnistaavyberovarizen i/):
<br> - ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání <,>
<br> - ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe,včetně
funkčního zařazení <,>
<br>
<br> strukturovaný životopis <,>
<br> originál.popř.ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo
<br> doklad ojeho vyžádání <,>
<br> koncepci rozvoje školy (max....

Načteno

edesky.cz/d/6059817

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz