« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - veřejnost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejnost
Město Volyně
Závěrečný účet za rok 2022
<br> návrh
<br> Rozpočet na rok 2022 byl schválen Zastupitelstvem města Volyně dne 15.12.2021 usnesením č.329/2021/ZM-18 jako
<br> schodkový s příjmy 97.062.873 Kč,výdaji 101.070.534 Kč a financováním ve výši 4.007.661 Kč <.>
<br>
<br> V průběhu rozpočtového roku byly příjmy i výdaje schváleného rozpočtu průběžně upravovány rozpočtovými opatřeními <,>
<br> evidovanými v časové posloupnosti.Důvodem rozpočtových opatření bylo zapojení přebytku hospodaření minulých let
<br> do rozpočtu 2022 a úpravy rozpočtu z titulu dotací přijatých ze státního rozpočtu,státních fondů a dalších rozpočtů <.>
<br>
<br>
Ukazatel rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
<br> Příjmy po konsolidaci 97 062 873,00 142 940 631,61 146 731 045,45
<br> Výdaje po konsolidaci 101 070 534,00 137 147 157,00 133 488 301,90
<br> Saldo příjmů a výdajů - 4 007 661,00 5 793 474,61 13 242 743,55
<br> Konečné hospodaření v roce 2022 bylo končeno přebytkem.Výše skutečného rozpočtového přebytku za rok 2022 je
13.242.743,55 Kč <.>
V upraveném rozpočtu byly rozpočtovým opatřením sníženy výdaje,které do konce roku 2022 nebyly zrealizovány nebo
fakturovány.Tyto ušetřené výdaje budou použity v následujícím roce <.>
<br>
Ukazatel třídy 8 - financování Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
<br> Změna stavu na bankovních účtech 4 502 861,00 -4 631 274,61 -14 876 624,71
<br> Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 0,00
<br> Splátky dlouhodobých úvěrů -495 200,00 -1 162 200,00 -1 162 200,00
<br> Operace nemající charakter P a V 2 796 081,16
<br> Financování celkem 4 007 661,00 -5 793 474,61 -13 242 743,55
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne:
<br> Úplné znění zveřejněno na: http://www.volyne.eu - dokumenty - rozpočet dne:
<br> Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/6059250


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz