« Najít podobné dokumenty

Obec Krumsín - Pozvánka na 6.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Krumsín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krumsín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 6.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Krumsín
OBEC K R U M S Í N
<br>
Krumsín 22.3.2023
Vážení členové zastupitelstva obce,vážení občané <,>
<br> na základě ustanovení § 92,odst.1) zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů,svolávám 6.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Krumsín na čtvrtek 30.března 2023 od 18:00 hodin do  zasedací místnosti starosty <.>
Program:
<br> 1.Zahájení,volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu,schválení programu
<br> 2.Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva obce Krumsín
3.Zpráva o činnosti za uplynulé období
<br> 4.Hospodaření obce
<br> 4.1.Zpráva o hospodaření obce k 28.2.2023
4.2.Úprava rozpočtu na rok 2023 – rozpočtové opatření č.3/2023
4.3.Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2023
<br> 5.Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín
<br> 5.1.Zásobování pitnou vodou
<br> 5.2.Veřejná kanalizace
<br> 5.3.Intenzifikace ČOV
<br> 6.Kulturně společenské zázemí Krumsín
<br> 7.Informace starosty:
<br> 7.1.Změna č.4 územního plánu Krumsín
7.2.Ukliďme Krumsín 2023
7.3.Veřejně prospěšné práce 2023
<br> 7.4.Dohody o společném školském obvodu
7.5.Žádost o povolení pokládky dlažby
7.6.Společné řešení odpadového hospodářství obcí
8.Různé
<br> 9.Závěr
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> starosta
Podkladové materiály,důvodové zprávy a návrhy na usnesení k bodům 2-8 budou členům zastupitelstva obce doručeny nejpozději 2 dny před konáním zastupitelstva.Občanům budou k dispozici k nahlédnutí v průběhu jednání zastupitelstva obce <.>
<br> ZVEME VŠECHNY OBČANY NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
<br> ZASTUPITELSTVA OBCE KRUMSÍN
<br> _1123145780.bin

Načteno

edesky.cz/d/6059243

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krumsín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz