« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument36_2023.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument36_2023.pdf
| „'4
<br> * Úřední-“deska ÚMOb Polanka nad Odraz-.-
<br> www.polanka.cz
<br> Statutární město Ostrava
<br> Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou ].května 330/160,725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou
<br> ! i číslo: _______ Í/wďl! _________ 3" „'n-_.<.> ».1
<br> ! / Mnoane:.3fffí;.zí;.ž%fwm.<.>.<.>.%“M/.<.>.<.>.<.> !
<br> odbor stavební,dopravv a životního prostředí _ sňato dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Mk:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.! ZE DNE: 27.02.2023
<br> SfIS ZN.: SZ CJ 00734/2023/4 Žadatel:
<br> C.1.: CJ 00962/2023/SDaZP/Val XXXX XXXXXXX
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXX IČ XXXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX D1“ Martínka 1489/1
<br> E-MAIL: luc1e.va1kovem/polankaostravacz 700 30 Ostrava-Hrabůvka
<br> DATUM: 20.03.2023
<br> VYPRAVENO: 20.03.2023
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle 5 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a podle 5 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích & změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení <.>
<br> Příkaz o dopravním značení (přechodném)
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou,odbor stavebni,dopravy a životního prostředí,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle & 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),a ustanovení & 139 odst.3 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.10/2022,kterou se vydává Statut města Ostravy (dále jen „silniční správním úřad“),podle š124 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,věcně příslušný a podle 5 2 zákona č.314/2002 Sb.a 5 19 vyhlášky č.388/2002 Sb <.>,...

Načteno

edesky.cz/d/6058730

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
29. 05. 2023
29. 05. 2023
17. 05. 2023
17. 05. 2023
16. 05. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz