« Najít podobné dokumenty

Obec Sojovice - Vyhlášení konkurzního řízení 8. ZŠ Mladá Boleslav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení konkurzního řízení 8. ZŠ Mladá Boleslav (665.17 kB)
STATUTÁRNÍ MĚSTO XXXXX XXXXXXXX
<br> Komenského náměstí Xl,XXX XX XXXXX XXXXXXXX
<br> V Mladé Boleslavi dne X.X.2023 Č.j.: 10345/2023/ŠKnyMa/2
<br> Vyhlášení konkursního řízení
<br> Statutární město XXXXX XXXXXXXX na základě usnesení RM č.XXX ze dne X.2.2023 v souladu se zákonem č„ Sól/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,& vyhláškou č.54/2005 Sb.<.> o náležitostech konkursniho řízení a konkursních komisích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele:
<br> Základní školy a Mateřské školy Mladá vBoleslav,Václavkova 1040,příspěvkové organizace,ICO 62451332
<br> Předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele:
<br>.odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele v souladu s © 5 zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>.vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd v souladu s © 7 a 5 8 zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů znalost školských předpisů a problematiky řízení ve školství dobrá znalost správního řízení ve školství,pracovně právních vztahů a finančního managementu škol a školských zařízení organizační a řídící schopnosti,dobrá znalost pedagogického leadershipu občanská & morální bezúhonnost dobrý zdravotní stav
<br> Náležitosti ke konkursnímu řízení:
<br>.přihláška (jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost.místo trvalého pobytu.adresa pro doručení poštou,telefon,e-mail,datum a podpis)
<br> ' úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
<br>.doklad o průběhu předchozích zaměstnání a délce praxe potvrzený současným zaměstnavatelem nebo
<br> doložený potvrzením o zaměstnání
<...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz