« Najít podobné dokumenty

Obec Sojovice - Vyhlášení konkurzního řízení 9. ZŠ Mladá Boleslav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení konkurzního řízení 9. ZŠ Mladá Boleslav (653.28 kB)
STATUTÁRNÍ MĚSTO XXXXX XXXXXXXX
<br> Komenského náměstí XX,XXX XX XXXXX XXXXXXXX
<br> v Mladé Boleslavi dne X.X.2023 Č.j.: 11389/2023/ŠK/DyMa/2
<br> Vyhlášení konkursního řízení
<br> Statutární město XXXXX XXXXXXXX na základě usnesení RM č.XXX ze dne X.2.2023 v souladu se zákonem č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním.vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).ve znění pozdějších předpisů,a vyhláškou č.54/2005 Sb.<.> o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele:
<br> Základní školy a Mateřské školy XXXXX XXXXXXXX,XX.listopadu XXXX,příspěvkové organizace,ICO 75034077
<br> Předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele:
<br> odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele v souladu s © 5 zákona č.563/2004 Sb.<.> o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd v souladu s © 7 a % 8 zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> znalost školských předpisů a problematiky řízení ve školství
<br> dobrá znalost správního řízení ve školství,pracovně právních vztahů a finančního managementu škol a školských zařízení
<br> organizační a řídící schopnosti,dobrá znalost pedagogického leadershipu
<br> občanská a morální bezúhonnost
<br> dobrý zdravotní stav
<br> Náležitosti ke konkursnímu řízení:
<br> přihláška (jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu.adresa pro doručení poštou,telefon,e-mail,datum a podpis)
<br> úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
<br> doklad o průběhu předchozích zaměstnání a délce praxe potvrzený současným zaměstnavatelem nebo doložený potvrz...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz