« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Rozhodnutí - Úplná uzavírka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - Úplná uzavírka (233.47 kB)
OBECNÍ ÚŘAD RYBNICE
Rybnice 105,331 51 Kaznějov
<br>
<br>
<br>
Čj.: 172/2023/ryb
Vyřizuje : <.>
Tel.: 373 332 119
Datum : 21.března 2023
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ ÚPLNÉ UZAVÍRKY
<br>
<br> Výroková část:
Obecní úřad Rybnice,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona
č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení úplné uzavírky,kterou
dne 20.9.2022 podal
<br>
<br> DYBS Plzeň,s.r.o <.>,IČO 62621033,Prvomájová č.p.514/39,Křimice,322 00 Plzeň 22
<br>
(dále jen "žadatel"),a na základě tohoto přezkoumání,souhlasu Policie ČR a souhlasu vlastníka
komunikace - podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst.4 vyhlášky č.104/1997 Sb.<,>
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> p o v o l u j e
<br> úplnou uzavírku:
<br> MK uzavírka u MVmotors a účelové komunikaci v obci Rybnice,okres Plzeň-sever <.>
(dále jen "uzavírka") v tomto rozsahu:
- Provádění opravy MK.Kompletní rekonstrukce vč.Výstavby chodníků a VO.Jedná se o
<br> opravu místní komunikace od sil.I/27 k vjezdu na p.č.127 za pomocí úplné uzavírky <.>
Stavba je rozdělena na 2 etapy.V první etapě budou zahájeny výkopové práce u sil.I/27 na
MK.Na sil.I/27 m,provoz zůstane v obou směrech zachován.Na MK budou práce probíhat
na zhruba 50m tak aby nebyl omezen,ale naopak zajištěn vjezd do servisu Mvmotors.Při
druhé etapě bude uzavírka vedena na MK v délce cca 130m v druhé polovině kde bude už
možné odbočit ze sil.I/27 i při této etapě bude nadále zachován provoz servisu.V den
pokládky živice bude provoz zcela zastaven v celé délce stavby.Obyvatelé obce budou
včas informováni.Po celou dobu výstavby cca počítáno 2 měsíce bude sloužit objízdná
trasa pro vozidla nad 3,5t obsluhující lokalitu viz dle přiloženého DIO <.>
<br> - je stanovena přechodná úprava provozu v lokalitě,je povoleno zvláštní užívání dotčené silnice
- termín: od 3.4.2...

Načteno

edesky.cz/d/6057224

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rybnice
30. 05. 2023
30. 05. 2023
29. 05. 2023
24. 05. 2023
22. 05. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz