« Najít podobné dokumenty

Obec Kolšov - Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 29.3.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolšov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 29.3.2023
Obecní úřad Kolšov
<br> P O Z V Á N K A
<br>
<br> dne 29.3.2023 v 17.00 hod.v zasedací místnosti OÚ Kolšov
<br> se koná
<br>
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br>
s tímto programem:
<br>
1.Zahájení,volba ověřovatelů,schválení programu,jmenování zapisovatele
2.Informace starostky o činnosti OÚ
3.Návrh na zvýšení nájemného v obecních bytech
4.Dodatek č.1 ke Zřizovací listině PO
5.Schválení Návrhu závěrečného účtu obce Kolšov za rok 2022
6.Různé,diskuse
7.Závěr
<br>
<br> Zveme všechny občany a členy ZO Kolšov
XXX XXXXXXXXX,starostka obce,v.r <.>
<br>
Vyvěšeno: na úřední desce a na elektronické desce dne 21.3.2023
<br>
<br> Sejmuto: dne 30.3.2023

Načteno

edesky.cz/d/6056086

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolšov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz