« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce 2/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vypis-z-usneseni-daa60.pdf
Obec Horní Bojanovice
<br> 1
<br>
<br> Výpis
usnesení
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce H.Bojanovice č.2/2023
ze dne 15.3.2023
<br>
Usnesení č.1
ZO schvaluje: zapisovatele Háčkovou Irenu,ověřovatele zápisu ve složení: XXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXX
a návrhovou komisi ve složení: Zuzana Vaňková,XXXXXXXX XXXXX
Usnesení č.X ZO schvaluje: program jednání
Usnesení č.3
ZO schvaluje: účetní uzávěrku MŠ Horní Bojanovice za rok 2022 bez výhrad a převedení výsledku
hospodaření ve výši 36.005,71 Kč do rezervního fondu.Dále schvaluje návrh na vyřazení majetku ze
dne 30.11.2022 ve výši 159.949,9Kč <.>
Usnesení č.5
ZO schvaluje aktualizaci Návrhové části Strategického plánu obce Horní Bojanovice včetně Akčního
plánu 2023 - 2026 <.>
Usnesení č.6
ZO schvaluje: podepsání pracovní smlouvy a dohody o provedení práce se zastupitelem Josefem
Michnou nad rámec zastupitelské činnosti <.>
Usnesení č.7
ZO schvaluje a pověřuje starosty k podpisu darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru
z rozpočtu obce pro MS Vavřinec,Horní Bojanovice č.p.96,693 01,IČ: 8574588 ve výši 10.000,-
Kč.Pro Ženský sbor Horní Bojanovice ve výši 10.000,- Kč.Pro DC Hor XXX XXXXX X.XXX,- Kč,ZO
Českého zahrádkářského svazu Horní Bojanovice,IČ: 65804783 ve výši 10.000,- Kč <.>
Usnesení č.8
ZO schvaluje a pověřuje starosty k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace
pro XXXXX XXXXX Bojanovice z.s.Horní Bojanovice XXX,XXX 01,IČ: 18511627 ve výši 45.000,- Kč
Usnesení č.9 ZO schvaluje pronájem koupaliště
Usnesení č.10
ZO schvaluje propachtování pozemku,pachtovní smlouvu a pověřuje starostu obce k podpisu
pachtovní smlouvy na pronájem části pozemků p.č.2629/106 a 2629/61 o výměře 300m2 na dobu
neurčitou za cenu 1.000,- Kč/ha,od 1.4.2023.Jedná se o okrajové části pozemků na kraji lesa,kde
jsou umístěny včelstva <.>
Usnesení č.11
ZO schvaluje vydání souhlasu s uspořádáním akce XVIII.AGROTEC PETRONAS RALLYE
HUSTOPEČE 2023 ve dnech 15.-17.6.2023 a zapůjčení obecních komunikací <.>
Usnesení č.12
ZO bere na vě...

Načteno

edesky.cz/d/6053546

Meta

Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz