« Najít podobné dokumenty

Obec Perná - Výpis usnesení 1. zasedání Zastupitelstva obce Perná - 27.2.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Perná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení (26.43 kB)
Tento výpis má pouze informativní charakter.Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,v znění pozdějších předpisů <.>
<br>
Výpis usnesení
prvního zasedání Zastupitelstva obce Perná
konaného dne 27.února 2023
<br>
Usnesení č.1
Zastupitelstvo obce Perná schvaluje zapisovatelkou Petru Peřinovou a za ověřovatele zápisu o průběhu 1.zasedání Zastupitelstva obce XXXXXXXXX XXXXXXX a XXXXX XXXXX <.>
Hlasování č.X Pro X Proti X Zdržel se 0 Usnesení bylo přijato
<br> Usnesení č.2
Zastupitelstvo obce Perná schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva obce Perná:
1.Zahájení
2.Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.Schválení programu zasedání
4.Rozpočtové opatření
5.Schválení rozpočtu obce na rok 2023
6.Schválení zápisu o inventarizaci k 31.12.2022
7.Smlouva o zřízení věcného břemene – Perná,rozš.NN,Jirsová,parc.č.228,č.p.133
8.Smlouva o zřízení věcného břemene – Perná,příp.k NN,Hrůzová p.č.979 ev.č.164
9.Smlouva o zřízení věcného břemene – Perná,rozš.NN,Chuděj,Zahradníček p.č.432,437/2
10.Smlouva o zřízení věcného břemene – Perná,příp.kNN,Michlovský,parc.č.983/9
11.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Perná,rozš.k NN,Kulkus
parc.č.417
12.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Perná,rozš.kNN,Skoček
p.č.2407
13.Žádosti
14.Různé
15.Závěr
Hlasování č.2 Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení bylo přijato
<br> Usnesení č.3
Zastupitelstvo obce Perná bere na vědomí rozpočtové opatření č.11 rozpočtu na rok 2022 <.>
<br> Usnesení č.4
Zastupitelstvo obce Perná schvaluje rozpočet obce Perná na rok 2023 <.>
<br> Příjmy 16 658 700,00
Výdaje 19 813 600,00
Financování 3 154 900,00
<br> Rozpočet se schvaluje na závazné ukazatele <.>
<br>
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Neinvestiční transfery krajům – IDS JMK 79 700,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Mateřská škola Perná 1 000 000,00
Neinvestiční příspěvek OSA pro práva k dílům hudebním,o.s.10 000,00
Neinvestiční dotace TJ XXXXX XXXXX XXX...

Načteno

edesky.cz/d/6052494

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Perná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz