« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - dílčí přezkoumání rozpočtu_2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [368 KB]
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: //
<br> v
<br> C.j.: KUJI 84846/2016 KO
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Castrov
<br> se sídlem Častrov 105,394 63 Častrov,IČO 00247987 za rok 2016
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 16.listopadu 2016 na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Qbec Častrov Castrov 1„05 394 63 Castrov
<br> Přezkoumané období: 1.ledna 2016 — 30.září 2016
<br> Dílčí přezkoumání vykonaly: „ — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.Arnoštka Zenčáková pověření číslo: 20165084142_14
<br> — kontrolor: lng.Veronika Parkanová pověření číslo: 20165013885_2
<br> Podklady předložily: lng.XXXX XXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr—vysocina.cz,internet: www.kr—vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> __ m'a—WL ' l
<br> A.Výsledek dílčího přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Častrov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Častrov byly využity následující písemnosti:
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - Základní škole a mateřské škole Častrov ze dne 18.12.2015 Závěrečný účet - za rok 2015 zveřejněný na úřední desce od 23.03.2016 do 19.04.2016 a elektronicky od 22.03.2016 do 19.04.2016,schválený zastu...

Načteno

edesky.cz/d/6051731

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz