« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - zápis z jednání DSO Nová Lípa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [1122 KB]
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa
Zápis ze zasedání
<br> Nová Lípa
Mariánské náměstí 718
394 94 Černovice Stránka 1
<br>
<br>
<br> Zápis ze 4.Shromáždění starostů
dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
<br>
3.11.2016 v 17 hodin
<br> v Multifunkčním centru Počátky
Program setkání
<br> Prezence účastníků,úvodní slovo
<br> Schválení programu jednání,zapisovatele,ověřovatelů
<br> Rozpočtové opatření č.6 (přesun mezi položkami) + rozpočt.změna 5
<br> Schvalování nových členů (zájemci – Mezná) – usnesení zastupitelstva o schválení vstupu dodáno <,>
vyjádřen zájem
<br> Informace o uskutečněných a probíhajících projektech (závěrečné vyhodnocení DT 16 MZe,aktuální
projekty Infrastruktura ZŠ,společný postup PENB,nové výzvy a dotační možnosti (nový DT 16 pro
rok 2017)
<br> Info o činnosti CSS
Plánovaný postup CSS v roce 2017 (aktualizace akčního plánu,vize společných projektů a postupů)
<br> Diskuse,volné příspěvky a náměty
<br> Ing.Zbyněk Bouda - představení EAV,PENB,dotace zateplení,audity odpad.hospodaření aj <.>
<br> Závěr,volná diskuze,konzultace pro členy DSO
<br>
<br> Přítomno – viz prezenční listina - 13 zástupců DSO Nová Lípa (p.Koch,paní Houšková,pan Rajdlík,pan
Pařík,pan Čamra,paní Zadražilová,pan Tůma,pan Peltán,paní Mazancová,pan Kapoun,pan Bílek <,>
pan Štefl,pan Tříska) z celkového počtu 22 starostů
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,Bc.Vladimíra Hojgrová
Hosté – místostarosta obce Horní Ves,Ing.Zbyněk Bouda,p.Emmer – Energetická agentura Vysočina
<br>
Ad 1) a 2) Předsedkyně svazku Ing.XXXX XXXXXXXX přivítala přítomné zástupce obcí a
poděkovala starostovi Města Počátky za poskytnutí prostor a občerstvení pro shromážděné.Zahájila
jednání a konstatovala,že je přítomno 13 členů z 22,tj.shromáždění starostů je usnášeníschopné.Dále
přivítala pana Vacka,starostu obce Mezná,která vyjádřila zájem o vstup a doložila ho usnesením
zastupitelstva.Mezi hlasující nebude započítáván.Jako zapisovatelku navrhl V.Hojgrovou a jako
ověřovatele zápisu pana Rajdlíka a pana Štefla <.>
<br> Usn...

Načteno

edesky.cz/d/6051722


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz