« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - usnesení zastupitelstva obce č.14_2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [291 KB]
Usnesení
<br> ze 14.jednání zastupitelstva obce Častrov konaného dne 8.9.2016 v 19.00 hodin „ <,>
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu v Castrově
<br> A Organizační záležitosti
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> v o l í
<br> Danu Křížovou zapisovatelkou,lng.Ivanu Šlapalovou a p.lVIiladu Červenkovou ověřovatelkami zápisu z jednání zastupitelstva obce č.14/2016 <.>
<br> Usnesení bylo přijato 11 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 0
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> 5 c h v a I uj e
<br> zveřejněný program jednání
<br> Usnesení bylo přijato 11 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 0
<br> B Vlastní program:
<br> 1 Zpráva starostky obce o činnosti a o dění v obci Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí zprávu starostky obce o činnosti a dění v obci od 28.6.2016 do 8.9.2016 Usnesení bylo přijato 11 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 0
<br> 2 Kontrola plnění rozpočtu a stavu finančních prostředků obce Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a stavu finančních prostředků obce k 8.9.2016 Usnesení bylo přijato 11 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 0
<br> 3 Projednání rozpočtového opatření č.6/2016 za měsíc červenec,7/2016 za měsíc srpen,8/2016 září Zastupitelstvo obce Častrov s c h v a l uj e rozpočtové opatření č.6/2016,kterým byla provedena úprava rozpočtu v měsíci červenci a rozpočtové opatření č.7/2016,kterým byla provedena úprava rozpočtu v měsíci srpnu 2016
<br> Usnesení bylo přijato 11 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 0
<br> 4 Informace o podaných žádostech o dotace Zastupitelstvo obce Častrov b e r e n a v ě d o mí informace o podaných žádostech o dotace Usnesení bylo přijato 11 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 0
<br> ] Zveřejněno: - 1 — Sejmuto: |
<br> „u_n—"__nu-u.<.> a.<.> <.>
<br> 5 Kanalizace Metánov,schválení kvalifikační dokumentace,schválení výběru zhotovitele zadávací dokumentace
<br> Výběrové řízení:
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> s c h v a I uj e kvalifikační dokumentaci — podmínky zpracování žádosti o úča...

Načteno

edesky.cz/d/6051713

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz