« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - zápis z jednání DSO Nová Lípa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [658 KB]
1
<br>
Zápis ze Shromáždění starostů DSO Nová Lípa dne 18.8.2016,Častrov
<br> Přítomno 14 starostů dle prezenční listiny,A.Kolářová,V.Hojgrová
Hosté: p.Bojanovský (Žirovnice),p.Kotek (Bohdalín),p.Zeman (SMO ČR)
<br> Program:
<br> 1.Schválení programu jednání,zapisovatele,ověřovatelů,oprava číslování usnesení
2.a) Projekt Centra sdílených služeb / CSS – informace
2.b) Bezúročná půjčka od členských obcí – informace + Přijetí transferu od SMO ČR na projekt CSS
3.a) Mimořádné členské příspěvky červen – srpen (Počátky)
3.b) Rozpočtové opatření č.3 a rozpočtové opatření č.4
<br> 4.Informace o projektech DSO
5.Založení živnostenského listu DSO – informace
6.Rozšíření ceníku úhrad – informace
7.Termíny dalších Shromáždění starostů: 27.10 <.>,8.12 <.>
8.Dotační záměry členů DSO
9.Diskuze,konzultace pro členy DSO
<br>
<br>
Ad 1) Schválení programu jednání,zapisovatele,ověřovatelů,oprava číslování usnesení
Předsedkyně paní XXXX XXXXXXXX přivítala přítomné starosty,místostarosty a hosty.Zahájila
Shromáždění starostů.Konstatovala,že je přítomno 14 z 22 zástupců obcí (příloha č.1),a shromáždění
je tedy usnášeníschopné <.>
<br> Usnesení 23/2016
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje navržený program jednání <.>
Usnesení bylo přijato.Hlasování: Pro 14,zdržel se 0,proti 0 <.>
<br> Usnesení 24/2016
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje jako zapisovatelku paní Kolářovou a jako ověřovatele
zápisu paní Mazancovou a pana Kapouna <.>
Usnesení bylo přijato.Hlasování: Pro 14,zdržel se 0,proti 0 <.>
<br>
Usnesení 25/2016
Shromáždění starostů DSO Nová Lípa bere na vědomí chybu v číslování usnesení v zápise
ze Shromáždění starostů ze dne 26.5.2016 a bere na vědomí provedenou opravu dle přílohy č.2 <.>
Usnesení bylo přijato.Hlasování: Pro 14,zdržel se 0,proti 0 <.>
<br>
<br> Ad 2a) Projekt Centrum společný h služeb (CSS)
Poté předala slovo A.Kolářové,která představila projekt v realizaci – Centra společných služeb (CSS) <.>
Jedná se o tzv.„Pilot“,o němž se v minulosti jednalo.Of...

Načteno

edesky.cz/d/6051707

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz