« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - oznámení_aplikace insekticidního přípravku na ochranu brambor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [350 KB]
:,v
<br> OBECNI URAD ČASTROV
<br> Častrov 105,394 63
<br> Zastoupeny starostkou Ing.Houškovou
<br> ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ČASTROV Častrov 142,394 63
<br> Zastoupené předsedou Ing.Čekalem
<br> Věc: Aplikace insekticidního přípravku Nurelle D na ochranu brambor proti mandelince bramborové
<br> Zěmědělské družstvo Častrov vám tímto oznamuje,dle nové ohlašovací povinnosti,aplikaci insekticidu Nurelle D ( účinná látka SOg/l cypermethrin,500 g/l chlorpyrifos ),za účelem ochrany porostů brambor.Aplikace bude provedena v období 13.— 18.7.2016,dle povětrnostních podmínek a dešťových srážek.Tato ohlašovací povinnost vyplývá z novely zákona o rostlinolékařská péči za účelem ochrany včelstev <.>
<br> Počet příloh: 1x soupis ploch s brambory ( konzumní i pro výrobu škrobu ),s čísly půdních bloků,názvu KÚ a místních názvů <.>
<br> Za ZD Častrov vyřizuje agronom XXXXXX XXXXXXX,DiS <.>,Tel.XXX XXX XXX
<br> V Častrově dne 8.7.2016
<br> Zemědělské družstvo Častrov Častrov čp.142,PSČ 394 63
<br>,f » ffi: 0.01.<.> 053 i ( DIČ: CZOOIIIOSB W „41714014 Za OÚ Častrov Za 20 Častrov
<br> OBEC ČASTROV
<br> 394 63 ČASTROV 105 m; ggg 4.1.0-ij
<br> KUKUŘICE A BRAMBORY 2016
<br> KATASTR
<br> PB
<br> MÍSTNÍ NÁZEV
<br> VELIKOST/ha
<br> POZNÁMKY
<br> ČASTROV
<br> 0606/4
<br> U hřiště
<br> 3,62
<br> BR—K : 3,33 ha + BRnK souvrať = 0,14 ha + LOS souvrať = 0,15 ha
<br> 0403/1
<br> Za sosním
<br> 4,39
<br> Kukuřice = 3,79 ha + LOS = 0,6 ha
<br> 9702/3
<br> Díly
<br> 34,58
<br> BFI-K : 8,8 ha + BRwK souvrať = 0,62 ha + BR—Š : 16,86 ha + Kukuřice = 6,5 ha + 5.05 = 1,8 ha
<br> 8505/7
<br> Za Dvouhrázníkem
<br> 1,10
<br> Kukuřice = 1,10 ha
<br> 8505/6
<br> Za Dvouhrázníkem
<br> 3,17
<br> Kukuřice = 3,17 ha
<br> 9508/3
<br> Kobyla
<br> 54,69
<br> Kukuřice = 50,89 ha + LOS = 3,80 ha
<br> 8701/1
<br> Dolina
<br> 10,72
<br> Kukuřice = 9,92 ha + LOS = 0,8 ha
<br> 8605/ 2
<br> Za Příplatou
<br> 1,38
<br> Kukuřice : 1,38 ha
<br> METÁNOV
<br> 0601/6
<br> Pod humny
<br> 14,85
<br> Kukuřice = 13,72 ha + 105 = 1,13 ha...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz