« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [462 KB]
Č.j.: 30724/ENV/16 Stránka 1 z 12 V Praze dne 27.května 2016 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst.1 zákona č.201/ 2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší,v platném znění,(dále jen „zákon“),v souladu s ustanovením § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává v souladu s požadavky přílohy č.5 zákona Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z (dále jen „Program“),který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a tvoří jeho přílohu.Cílem Programu je co nejdříve dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky uvedené v bodě 1 až 3 přílohy č.1 zákona,tuto kvalitu dále udržet a zlepšovat,a to na celém území zóny Jihovýchod - CZ06Z (dále jen „zóna CZ06Z“).MŽP dále stanovuje podle § 9 odst.2 a přílohy č.5 zákona I.Emisní stropy pro silniční dopravu pro vymezená území (dle kapitoly E.1 Programu) Emisní stropy pro silniční dopravu se stanovují pro zastavěná území obcí s počtem obyvatel nad 5 000 nacházejících se v zóně CZ06Z.Hodnota emisního stropu pro silniční dopravu se stanovuje jako úroveň emisí (vyjádřená v procentech),na kterou musí emise PM10 ze silniční dopravy poklesnout do roku 2020 oproti referenčnímu roku 2011,jež vyjadřuje 100 % úroveň emisí PM10 z dopravy.Hodnoty emisního stropu jsou stanoveny v tabulce níže.Emisní stropy pro silniční dopravu pro níže vymezená území se uplatní od roku 2020 včetně.Zastavěné území obce Emisní strop pro silniční dopravu Kraj Vysočina Humpolec 85% Pelhřimov 70% Třebíč 80% Velké Meziříčí 65% Jihomoravský kraj Boskovice 75% Břeclav 65% Bučovice 60% Dubňany 85% Č.j.: 30724/ENV/16 Stránka 2 z 12 Zastavěné území obce Emisní strop pro silniční dopravu Hodonín 85% Hustopeče 60% Kyjov 60% Mikulov 65% Slavkov u Brna 80% Strážnice 65% Šlapanice 70% Veselí nad Moravou 65% Vyškov 70% Znojmo 60% II.Stacionární zdroje,u nichž byl identifikován významný příspěvek k...

Načteno

edesky.cz/d/6051695

Meta

Územní plánování   EIA   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz