« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [180 KB]
Příloha č.2 k opatření obecné povahy č.j.: 30724/ENV/16
<br>
Použité zkratky:
<br> PZKO = Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z
<br> SPE = Souhrnná provozní evidence
<br> zákon = zákon č.201/2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší,v platném znění
<br>
<br> Č.j.MŽP:
Identifikace
<br> odesílatele
Text námitky Vypořádání
<br> 56900/ENV/15
<br> CARMEUSE
<br> CZECH
<br> REPUBLIC s.r.o <.>
<br> IČO: 25340905
<br> Mokrá 359
<br> 664 04 Mokrá
<br> Navrhujeme,aby v souladu s platným Rozhodnutím
<br> Krajského úřadu Jihomoravského kraje,odboru
<br> životního prostřední č.j.JMK 142380/2013,sp.zn.: JMK
<br> 142380/2013 OŽP/Mik ze dne 5.5.2014,které nabylo
<br> právní moci dne 29.5.2014 byl v návrhu na vydání
<br> opatření obecné povahy PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ
<br> KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA JIHOVÝCHOD - CZ06Z
<br> opraven výčet zdrojů a to tak,že zdroje pod poř.č <.>
<br> 101-122 dle Kódu dle přílohy č.2 k zákonu: 5.1.1 <.>
<br> byly nahrazeny pouze jediným zdrojem 101 dle
<br> Kódu dle přílohy č.2 k zákonu: 5.1.1.zdroje 123-124
<br> dle Kódu dle přílohy č.2 k zákonu: 5.1.4.nahrazeny
<br> pouze jediným zdrojem 123 dle Kódu dle přílohy č.2
<br> k zákonu: 5.1.4 <.>
<br> Nevyhovuje se
<br> Přepracovaní tabulky stacionárních zdrojů dle
<br> současně platné legislativy a v souladu s platným
<br> způsobem agregace nebude mít vliv na stanovení
<br> provozoven a zdrojů,které jsou uvedeny v souladu s
<br> regulací dle § 13 ani na výčet zdrojů,které jsou
<br> zahrnuty pod emisním stropem <.>
<br> Číslování,pojmenování a emisní významnost zdrojů
<br> jsou ve všech případech a ve všech PZKO provedeny k
<br> referenčnímu roku 2011,respektive vychází z SPE
<br> ohlášené za rok 2011.Tabulky se stacionárními zdroji
<br> proto budou doplněny o skutečnost,že se jedná o číslo
<br> zdroje dle SPE k roku 2011.Na výsledné celkové
<br> emise dané provozovny by číslování zdrojů nemělo mít
<br> vliv <.>
<br>
<br>
2016-05-31T15:10:10+0200
nedefinovany
Bc.XXXX XXXXX
nedefinovany

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz