« Najít podobné dokumenty

Obec Mutěnice - Usnesení ze zasedání č. III. zastupitelstva obce Mutěnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mutěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání č. III. zastupitelstva obce Mutěnice
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 3
<br> Obec Mutěnice
<br> Masarykova 200,696 11 Mutěnice
tel.č.: 518 370 425 | e-mail: podatelna@mutenice.cz
<br> U S N E S E N Í
zasedání č.III.Zastupitelstva obce Mutěnice
<br> konané dne 16.3.2023 v sále Kulturního domu v Mutěnicích od 17:00 hod <.>
<br> Zastupitelstvo obce Mutěnice bere na vědomí
<br> III./2023Z/2 kontrolu úkolů z minulého zasedání ZO
<br> III./2023Z/3 zápis z jednání finančního výboru ze dne 25.1.2023
<br> III./2023Z/20 zprávu o kapacitě školní kuchyně
<br> III./2023Z/21 informace na změnu projektu mobilního kluziště v předložené variantě D,pověřuje Radu
obce zajištěním nabídky od firmy JESTECH na rozšíření dle varianty D
<br> Zastupitelstvo obce Mutěnice schvaluje
<br> III./2023Z/1 program III.zasedání ZO,návrhovou komisi,ověřovatele zápisu a zapisovatele
<br> III./2023Z/4 Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami č.UZSVM/BHO/7057/2022-BHOM
<br> III./2023Z/5 MPZ obce č.1/2023 - prodej pozemku p.č.10463/2 v k.ú.Mutěnice,cena dle ZP 800,-Kč a
uzavření kupní smlouvy s p.Markem Ištvánkem
<br> III./2023Z/6 MPZ obce č.2/2023 - prodej nově vzniklého pozemku p.č.495/6 ostatní plocha,o výměře
39 m2,v k.ú.Mutěnice,který vznikl oddělením na základě Geometrického plánu
č.3213-272/2022 z pozemku p.č.495/1 ostatní plocha v k.ú.Mutěnice,společnosti EG.D <,>
a.s <.>,se sídlem Lidická 1873/36,Černá Pole,602 00 Brno,IČO: 280 85 400,za kupní cenu
celkem ve výši 24.560,- Kč bez DPH a schvaluje uzavření kupní smlouvy v této věci
v předloženém znění <.>
<br> III./2023Z/8 stažení bodu 3-5 z jednání ZO
<br> III./2023Z/9 uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě v předloženém znění mezi obcí Mutěnice a
panem Petrem Holešinským,bytem: Kučovanská 1633,696 42 Vracov a paní Mgr.Janou
Rudickou,bytem: Vinohrady 2556/37,697 01 Kyjov,jejímž předmětem je budoucí směna
spoluvlastnických podílů obce Mutěnice,každého o velikosti id.½ na pozemku označeném
jako:
<br> č.H 1,o výměře cca 1366 m2 <...

Načteno

edesky.cz/d/6051522

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mutěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz