« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - usnesení zastupitelstva obce č.15_2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [274 KB]
Usnesení
<br> z 15.jednání zastupitelstva obce Častrov konaného dne 13.10.2016 v 19.00 hodin
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu v Castrově
<br> A Organizačnízáležitosti Zastupitelstvo obce Častrov
<br> v o | í
<br> zapisovatelkou paní Danu Křížovou,pana Jiřího Dudáka a paní Ivonu Jirsovou ověřovateli zápisu zjednání zastupitelstva obce č.15/2016 <.>
<br> Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti,zdržel se,omluveni 2
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> s c h v a l uj e
<br> upravený program jednání 15.zasedání zastupitelstva obce Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2
<br> B Vlastní program: 1 Zpráva starostky obce o činnosti a o dění v obci od 8.9.2016
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> bere na vědomí
<br> zprávu starostky obce o činnosti a děnív obci od 8.9.2016 do 13.10.2016 Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2
<br> 2 Kontrola plnění rozpočtu a stavu finančních prostředků obce Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a stavu finančních prostředků obce ke 13.10.2016 Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2
<br> 3 Projednání rozpočtového opatření č.8/2016 za měsíc září Zastupitelstvo obce Častrov s c h v a l uj e rozpočtové opatření č.8/2016,kterým byla provedena úprava rozpočtu v měsíci září Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2
<br> 4 informace o podaných žádostech o dotace Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí informace o podaných žádostech o dotace Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2
<br> 5 Projednání prodeje obecního majetku dle zveřejněných záměrů Zastupitelstvo obce Častrov s c h v a l uj e směnit dle zveřejněného záměru č.8/2016 —— pozemky ve vlastnictví obce v k.ú.Metánov č.1926/1,1925/1,1925/2,1925/3,1924/1 a části parcel č.1908 a 1927 v k.ú.Častrov za parcely 718/3,718/4,725/10,149/3,ke kterým je vyznačeno právo hospodařit pro Lesy ČR,s.p.<.> K části parcely č.1908,která vede z Barborky do Mezné bude vyz...

Načteno

edesky.cz/d/6051498

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz