« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - volby do zastupitelstva kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [183 KB]
O Z N Á M E N Í
<br>
o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
<br> Starostka Obce Častrov podle § 27 odst.1 zákona č.130/2000 Sb <.>,o
volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů <,>
<br>
o z n a m u j e:
<br> Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční dne 7.října 2016 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a dne 8.října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> Místem konání voleb do zastupitelstev krajů
<br>
ve volebním okrsku č.1 Častrov je volební místnost v budově
obecního úřadu,Častrov čp.105,pro voliče bydlící v Častrově <,>
Pelci,Drážďanech a Perkách
<br>
ve volebním okrsku č.2 Metánov je volební místnost v budově
školy,Metánov čp.54,pro voliče bydlící v Metánově
<br>
ve volebním okrsku č.3 Ctiboř je volební místnost v budově školy <,>
Ctiboř čp.36,pro voliče bydlící ve Ctiboři a Jakubíně
<br>
Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky,který
alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen
k trvalému pobytu v obci,která náleží do územního obvodu kraje <.>
<br>
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky <.>
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>
<br> V Častrově dne 22.9.2016
…………………….<.>
Ing.XXXX XXXXXXXX
starostka Obce Častrov

Načteno

edesky.cz/d/6051492


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz