« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - pozvánka na jednání zastupitelstva obce č.12

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [71 KB]
E-mail: telefon: fax: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: internet:
obec@castrov.cz 565 437 127 565 437 150 00 247 987 ČS Pelhřimov 622 113 309/0800 www.castrov.cz
<br> Obec Častrov
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
starostka
<br> P O Z V Á N K A
<br> 12 zasedání zastupitelstva obce Častrov <,>
<br> které se koná ve čtvrtek 5.5.2016 v 19.00 hodin
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu v Častrově
<br> Vážená paní,Vážený pane <,>
<br> dovolte mi,abych Vás pozvala na jednání zastupitelstva obce Častrov <.>
<br> Program zasedání:
A.Procedurální záležitosti:
<br> 1.Jmenování zapisovatele/ky/
<br> 2.Jmenování ověřovatelů zápisu <,>
<br> 3.Kontrola usnesení zastupitelstva obce z předchozího jednání
<br> B.Vlastní program:
<br> 1.Zpráva starostky obce o činnosti a o dění v obci
2.Kontrola plnění rozpočtu a stavu finančních prostředků obce
3.Projednání rozpočtového opatření č.3/2016 za měsíc duben
4.Projednání schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce Častrov za rok 2015
5.Schválení zveřejněného výsledku hospodaření příspěvkové organizace obce – Základní
<br> školy a mateřské školy v Častrov za rok 2015
6.Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru
7.Projednání výsledků výběru zhotovitele na akce: Rekonstrukce lesní cesty U Kříže 3.etapa <,>
<br> oprava márnice v Častrově,oprava hřiště v Metánově
8.Projednání zveřejnění záměrů prodeje nemovitostí ve vlastnictví obce podle doručených
<br> žádostí
9.Projednání prodeje nemovitostí ve vlastnictví obce podle zveřejněných záměrů
10.Projednání žádosti o pronájem obecního bytu v hasičárně v Častrově
11.Projednání žádosti o zaměstnání
12.Diskuze
13.Závěr
<br> Velice se těším na setkání s Vámi a jsem s pozdravem
<br> XXXX XXXXXXXX,starostka
<br> Všem zastupitelům obce Častrov
<br> Členům výborů a komisí
<br> Občanům obce
bez názvu
_
<br> zasedací místnovst Obecní úřad Castrov

Načteno

edesky.cz/d/6051456

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz