« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - usnesení zastupitelstva obce č.11_2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [189 KB]
Usnesení
<br> Z 11.jednání zastupitelstva obce Častrov konaného dne 21.3.2016 v 19.00 hodiny
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu v Castrově
<br> Zastupitelstvo obce Častrov projednalo na svém jednání níže uvedené záležitosti a přijalo toto usnesení:
<br> A Organizačnízáležitosti Zastupitelstvo obce Častrov
<br> s c h v a ! uj e doplněný program jednání Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 2
<br> 1 Jmenování zapisovatele/ky/ a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo obce Častrov v o l í paní Danu Křížovou zapisovatelkou a paní Miladu Červenkovou a XXXX XXXX Lepešku ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva obce č.XX/XXXX.Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se O,omluveni 2
<br> B Vlastní program: 1 Zpráva starostky obce o činnosti a o dění v obci
<br> Zastupitelstvo obce Častrov
<br> bere na vědomí
<br> zprávu starostky obce o činnosti a dění v obci od 23.2.2016 do 21.3.2016 Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2
<br> 2 Kontrola plnění rozpočtu a stavu finančních prostředků obce Zastupitelstvo obce Častrov bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a stavu finančních prostředků obce k 21.3.2016 Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2
<br> 3 Rozpočtové opatření č.2 /2016 Zastupitelstvo obce Častrov 5 c h v a I u j e rozpočtové opatření č.2 /2016 k provedení úpravy rozpočtu v měsíci březnu 2016 Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2
<br> 4 Projednání aktualizovaného plánu společných zařízení vypracovaný pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Jakubín a v části katastrálního území Ctiboř u Častrova Zastupitelstvo obce Častrov s ch v a l uj e aktualizovaný plán společných zařízení vypracovaný pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním územíJakubín a v části katastrálního území Ctiboř u Častrova Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0,omluveni 2
<br> 5 Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,t...

Načteno

edesky.cz/d/6051447

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz