« Najít podobné dokumenty

Obec Martinice u Onšova - oznámení_Martinice_u_onšova_obnova_katastrálního_operátu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Martinice u Onšova.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení_Martinice_u_onšova_obnova_katastrálního_operátu.pdf (639.89 kB)
OZNÁMENÍ
<br> Obec Martinice u Onšova/Chyšná vsouladu sust.538 zákona č.256/2013 Sb <.>,okatastru nemovitostí (katastrální zákon) ana základě oznámení Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina,Pobočky Pelhřimov č.j.SPU 044977/2023 ze dne 6.března 2023
<br> vyhlašuje <,>
<br> že v katastrálním území Martinice u Onšova a části k.ú.Chyšná byla zahájena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav <.>
<br> V rámci obnovy katastrálního operátu bude ode dne 13.XXXXXX do XX.března XXXX probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků,které bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.139/2002 Sb <.>,opozemkových úpravách apozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě ajinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlášky č.13/2014 Sb <.>,o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav,zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a vyhlášky č.357/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) <.>
<br> Vlastnické hranice budou šetřeny především na obvodu komplexních pozemkových úprav (hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky,hranice zastavěné nebo zastavitelné části obce,silnice,vodní toky apod.) aupozemků zahrnutých do obvodu pozemkových úprav,které však nevyžadují řešení ve smyslu ust.5 2 zákona,ale je u nich třeba obnovit soubor geodetických informací (převážně lesní komplexy).Podkladem pro zjišťování hranic,které jsou obsahem katastru,je dosavadní katastrální operát aoperáty dřívějších pozemkových evidencí.Při zjišťování hranic se vyšetřuje skutečný průběh hranice vterénu,který se porovnává sjejím zobrazením vtěchto mapových operátech <.>
<br> Zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav provádí komise složená zpracovníků pozemkového úřadu,katastrálního úřadu,zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav,zástupců dotč...

Načteno

edesky.cz/d/6051290

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Martinice u Onšova      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz