« Najít podobné dokumenty

Obec Ochoz u Tišnova - Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace_Ochoz u Tišnova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ochoz u Tišnova.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.8_Hydrogeolog průzkum vrt.pdf
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle zákona č.254/2001 Sb <.>
<br> Název projektu:
<br> Hydrogeologický průzkumný vrt HPV-21
<br> Hydrogeologický průzkum zdroje vody
<br> Objednatel:
<br> Obec Ochoz u Tišnova,Ochoz u Tišnova 39,679 23 Lomnice u Tišnova
<br> Zhotovitel:
<br> WATRAD,spol.s r.o.SKNeumanna 1316 532 00 Pardubice
<br> Pardubice 2022 Výtisk č.1
<br> WATRAD,spol s r.o
<br> Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle zákona č.254/2001 Sb <.>
<br> Název projektu
<br> Objednatel
<br> Č.projektu:
<br> Název souboru
<br> Číslo zprávy
<br> Stav zpracováni
<br> 2/36
<br> Hydrogeologický průzkumný vrt HPV-21 - Hydrogeologický pruzkum zdroje vody
<br> Obec Ochoz u Tišnova,Ochoz u Tišnova 39,679 23 Lomnice u Tišnova
<br> 2256/2022
<br> HG vyjádření ochoz
<br> 01/07/2022
<br> Závěrečná zpráva
<br> WATRAD,spol.s r.o <.>
<br> Zpracovatel S.K.Neumanna 1316 532 07 Pardubice Jméno Podpis Datum Zpracoval Mgr.Jarmila Skálova 10.8.2022 Schválil Mgr.XXXXXX XXXXXXX ji' W XX.X.XXXX Rozdělovník:
<br> Výtisk č.Držitel Formát
<br> 1 Objednatel Digitální a listinná verze
<br> 2 Objednatel Digitální & listinná verze
<br> 3 WATRAD,spol.s r.o.Di itální a listinná verze (firemní archiv)
<br> HG vyjádření ochoz_Fina|.docx
<br> 10.8.2022
<br> Vyjádření osoby s odbornou způsobilosti podle zákona č.254/2001 Sb.3 l 36
<br> WATRAD.spol.s ro
<br> Obsah
<br> 1 <.>
<br> PHP.“
<br> ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5 1.1 NÁZEV HYDROGEOLOGÍCKE'HO PROJEKTU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5 1.2 IDENTIFIKACE zúčASTNĚNYCH STRAN.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<...
Příloha č.7_fotodokumentace.pdf
Příloha č.7 - Stávající VODOJEM – Ochoz u Tišnova
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Příloha č.7 - Přenos XXX z VDJ – OBECNÍ ÚŘAD Ochoz u Tišnova
Příloha č.6_situace.pdf
kůlna
<br> ŘAD A-0,137km-PE-50-137m
<br> VDJ
DOBRÁ STUDNĚ
<br> 25,5m3
475,83
<br> ŘAD 1-0,832km-PVC-100-832m
<br> ŘAD 1-0,832km-PVC-100-832m
<br> ŘAD 1-0,832km-PVC-100-832m
ŘAD 1-0 <,>
<br> 832km-P
VC-100-8
<br> 32m
<br> Ř
AD
<br>  2
-0
<br>,3
42
<br> km
-P
<br> VC
-8
<br> 0-
34
<br> 2m
<br> ŘAD
 2-0 <,>
<br> 342k
m-PV
<br> C-80
-342
<br> m
<br> ŘAD 2-0,342km-PVC-80-342m
<br> ŘAD 3-0
<,> 171km-
<br> PVC-100
-189m
<br> 0 <,>
05
<br> 2
<br> 0 <,>
0
<br> 0 <,>
14
<br> 9
<br> 0 <,>
22
<br> 7
<br> 0 <,>
25
<br> 3
<br> 0 <,>
33
<br> 9
<br> 0 <,>
45
<br> 8
<br> 0 <,>
51
<br> 3
<br> 0 <,>
56
<br> 6
<br> 0 <,>
61
<br> 5
<br> 0 <,>
70
<br> 5
<br> 0 <,>
83
<br> 2
<br> Ř
AD
<br>  1
-1
<br>  -0
<,> 1
<br> 40
km
<br> -P
E-
<br> 50
-1
<br> 40
m
<br> PE-3
2-32m
<br> PE-32
-41m
<br> PE-32-17m
PE-32-3m
<br> PE
-3
<br> 2-
14
<br> m
<br> PE
-3
<br> 2-
45
<br> m
<br> Ř
AD
<br>  1
-4
<br>  -0
<,> 0
<br> 37
km
<br> -P
E-
<br> 50
-3
<br> 7m
<br> PE-32-17m
<br> PE-32-3m
<br> PE
-3
<br> 2-
32
<br> m
PE
<br> -3
2-
<br> 12
m
<br> PE
-3
<br> 2-
18
<br> m
<br> ŘAD 1-3 -0,0
79km-PE-100
<br> -79m
<br> PE
-3
<br> 2-
5m
<br> PE
-3
<br> 2-
7m PE
<br> -3
2-
<br> 9m
<br> PE-32-19m
<br> PE
-3
<br> 2-
38
<br> m
<br> PE-32-25m
<br> PE-32-34m
<br> PE
-3
<br> 2-
2m
<br> PE
-3
<br> 2-
42
<br> m
<br> PE
-3
<br> 2-
38
<br> m
<br> PE
-3
<br> 2-
72
<br> m
<br> PE
-3
<br> 2-
59
<br> m
<br> PE
-3
<br> 2-
31
<br> m
<br> PE
-3
<br> 2-
12
<br> m
<br> PE-32-20m
<br> Ř
AD
<br>  2
-1
<br>  -0
<,> 0
<br> 74
km
<br> -P
E-
<br> 50
-7
<br> 4m
<br> PE
-3
<br> 2-
39
<br> m
<br> PE-32
-15m
<br> PE-32
-2m
<br> PE-32
-2m
<br> PE
-3
<br> 2-
39
<br> m
<br> PE
-3
<br> 2-
27
<br> m
PE
<br> -3
2-
<br> 6m
<br> PE
-3
<br> 2-
11
<br> m
<br> ŘA
D 
<br> 1-
2 
<br> -0
<,> 0
<br> 27
km
<br> -P
E-
<br> 32
-2
<br> 7m
<br> PE
-2
<br> 5-
74
<br> m
<br> PE
-3
<br> 2-
10
<br> m
<br> 0,000
<br> 0,026
<br> 0,000
<br> 0,015
<br> 0,079
<br> 0,036
<br> 0,000
<br> Š
<br> 0 <,>
00
<br> 0
<br> 0,080
<br> 0 <,>
14
<br> 2
<br> 0 <,>
23
<br> 4
<br> 0 <,>...
Příloha č.5_SMLOUVA O DÍLO.docx
Příloha č.5 Smlouva o dílo č.: 2023/01/HPV-21
SMLOUVA O DÍLO - NÁVRH
uzavřená dle § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> Objednatel: Obec Ochoz u Tišnova
Sídlo: Ochoz u Tišnova 39,679 23 Lomnice
IČ: 00600580
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s <.>
Číslo účtu: 1361478389/0800
Zastoupený: Ing.Vítem Kadlecem (tel.: 602 744 044) – starostou
Mgr.Danou Cíchovou (tel.773 602 390) -místostarostkou
<br> (dále jen „Objednatel“)
<br> Zhotovitel: ………………………………………………… <.>
Sídlo:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
IČ: ……………………………………………………
DIČ: ……………………………………………………
Bankovní ústav: ……………………………………………………
Číslo účtu: ……………………………………………………
Zastoupený: ……………………………………………………
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u …………………………………………………… pod sp.zn ………………………………
<br> (dále jen „Zhotovitel“)
<br>
1.PROHLÁŠENÍ STRAN
<br> 1.1.Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje,že má veškerá práva a způsobilost k tomu,aby plnil závazky,vyplývající z této smlouvy o dílo (dále jen “Smlouva” a že neexistují žádné právní překážky,které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků <.>
1.2.Zhotovitel právnickou osobou,založenou a existující podle právních předpisů České republiky.Zhotovitel tímto prohlašuje,že má veškerá práva a odbornou způsobilost k tomu,aby splnil závazky,vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky,které by bránily,či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu <.>
1.3.Zhotovitel současně prohlašuje,že se dostatečným způsobem seznámil se záměry a podmínkami zadání Objednatele ohledně přípravy a vyhotovení díla,spočívajícího ve zhotovení projektové dokumentace stavby,specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy spolu se zajištěním inženýrských služeb a autorského dozoru projektanta v rozsahu dále uvedeném v příloze A Smlouvy a v čl.10 Výzvy k po...
Příloha č.4_TECHNICKÁ KVALIFIKACE.docx
Příloha č.4
TECHNICKÁ KVALIFIKACE
REALIZOVANÉ ZAKÁZKY OBDOBNÉHO CHARAKTERU A ROZSAHU
<br> 1) Název zakázky: …………………………………………………………
<br> Objednatel: …………………………………………………………….<.>
Kontaktní osoba objednatele:………………………………………….<.>
tel………………………………………….<.>
Termín poskytnutí/provedení služby: …………………………………
Stavební náklady stavby: mil.Kč bez DPH………………………….<.>
<br>
2) Název zakázky: …………………………………………………………
<br> Objednatel: …………………………………………………………….<.>
Kontaktní osoba objednatele:………………………………………….<.>
tel………………………………………….<.>
Termín poskytnutí/provedení služby: …………………………………
Stavební náklady stavby: mil.Kč bez DPH………………………….<.>
<br>
3) Název zakázky: …………………………………………………………
<br> Objednatel: …………………………………………………………….<.>
Kontaktní osoba objednatele:………………………………………….<.>
tel………………………………………….<.>
Termín poskytnutí/provedení služby: …………………………………
Stavební náklady stavby: mil.Kč bez DPH………………………….<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ………………………………………………………………… <.>
razítko a podpis
oprávněného zástupce účastníka výběrového řízení
Příloha č.3_OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI.docx
Příloha č.3 OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI
<br>
Oprávněná osoba:
<br> ……………………………………….<.> ………………………………………………….<.> …………………………………………… …………………………………………………….<.>
Jméno Příjmení členské číslo uvedené v seznamu Obor
České komory autorizovaných
inženýrů a techniků (ČKAIT)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V………………………………………….<.> …………………………………………………………………………………… <.>
<br> Dne………………………….razítko a podpis
oprávněného zástupce účastníka výběrového řízení
Příloha č.2_Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx
Příloha č.2
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti ve smyslu § 74 odst.1 písm.a) až e) zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek splňuje účastník výběrového řízení:
Dodavatel čestně prohlašuje,že:
<br> a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k zákonu č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (je-li dodavatelem právnická osoba,musí podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,musí podmínku splňovat tato právnická osoba,každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby,musí podmínku podle odstavce 1 písm.a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,české právnické osoby,musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené výše + vedoucí pobočky závodu) <,>
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
e) není v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku),proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č.182/2006 Sb <.>,o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),ve znění pozdějších předpisů),vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (například zákon č.21/1992 Sb <.>,o bankách,ve znění pozdějších předpisů,zákon č.87/1995 Sb <.>,o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisej...
Příloha č.1_Krycí list.xlsx
Krycí list nabídky KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu Název Posílení vodního zdroje obce Ochoz u Tišnova Základní identifikační údaje Zadavatel: Název: Obec Ochoz u Tišnova Sídlo: Ochoz u Tišnova č.p.39,679 23 Lomnice IČ: 00600580 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing.Vít Kadlec,starosta obce Ochoz u Tišnova tel: +420 602744044 e-mail: obec@ochozutisnova.cz Uchazeč: Název: Sídlo podnikání: Telefon: IČ: DIČ: Pověřený zástupce pro případné další jednání: Telefon: E-mail: Celková nabídková cena XXXX v Kč.Bez DPH DPH v % XXXX v Kč včetně DPH - X Kč Autorizace nabídky osobou oprávněnou jednat za uchazeče Podpis oprávněné osoby: ………………………………………… Razítko: Titul,jméno,přijmení: Funkce: &"-,Tučné"Příloha č.1
Příloha B VOP SMLOUVY O DÍLO.docx
Příloha B Všeobecné obchodní podmínky k SOD č.: 2023/01/HPV-21
<br>
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále i XXX VOP) se používají v případě zakázek na služby,jejichž předmětem je zpracování projektové dokumentace,zajištění inženýrských obstaravatelských služeb a výkon autorského dozoru projektanta.Tyto VOP jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 občanského zákoníku č.89/2012 Sb.a definují základní pravidla a principy obchodního vztahu mezi zadavatelem zakázky (Objednavatelem) a vybraným Zhotovitelem.VOP popisují základní práva a povinnosti smluvních stran,které se u zakázek na projektové služby,inženýrskou obstaravatelskou činnost a autorský dozor projektanta obvykle vyskytují.Odchylky nebo zvláštní ujednání vztahující se ke specifikům konkrétní projektové dokumentace jsou obsahem Smlouvy o dílo,jejíž ustanovení mají přednost před těmito VOP <.>
1.POJMY
1.1.Pojmy všeobecných obchodních podmínek
1.1.1.V rámci VOP jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby.Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:
1.1.1.1.Dílem níže v čl.2.1.1 definovaný rozsah činností Zhotovitele;
1.1.1.2.Smlouvou dokument v listinné nebo elektronické podobě podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele,v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu,včetně všech jeho příloh,jakož i veškeré jeho změny a dodatky,které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy;
1.1.1.3.Objednatelem osoba označená ve záhlaví Smlouvy jako Objednatel;
1.1.1.4.Zhotovitelem osoba označená v záhlaví Smlouvy jako Zhotovitel;
1.1.1.5.Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele;
1.1.1.6.Termínem zahájení prací den,kdy na pokyn Objednatele,Zhotovitel zahájí práce na vypracování Projektové dokumentace či příslušné její části,započne obstarávat úřední rozhodnutí o umístění či povolení stavby či alternativní úkony nebo zahájí výkon autorského dozoru pr...
Příloha A_SMLOUVY O DÍLO.xlsx
Příloha A Rozsah předmětu plnění dle SOD článku 2.2 Sjednaná cena za Dílo bez DPH dle článku 4.1 SOD DPH (%) Sjednaná cena za Dílo včetně DPH dle článku 4.1 SOD Maximální lhůta dle článku 3.1 SOD pro dokončení předmětu plnění v kalendářních dnech od okamžiku definovaného ve VOP Fáze 1 - Projektová dokumentace pro společné povolení (územní rozhodnutí + stavební povolení) dle vyhl.č.499/2006 Sb.- 0 Kč 60 kalendářních dnů Fáze 2 - Výkon inženýrské obstaravatelské činnosti za účelem vydání společného povolení (územní rozhodnutí + stavební povolení) včetně povolení k nakládání s vodami - 0 Kč 100 kalendářních dnů Fáze 3 - Projektová dokumentace pro provádění stavby dle vyhl.č.499/2006 Sb.- 0 Kč 30 kalendářních dnů Fáze 4 - Soupis prací a dodávek a kontrolní rozpočet dle vyhl.č.169/2016 Sb.- 0 Kč 30 kalendářních dnů Fáze 5 - Autorský dozor projektanta při provádění stavby (Kč/hod) - 0 Kč definováno ve VOP Celková sjednaná XXXX XXX DPH - X Kč Celková sjednaná cena včetně DPH - 0 Kč Za Objednatele: Za Zhotovitele: V Ochozi u Tišnova dne …………….<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(jméno a příjmení + podpis) (jméno a příjmení + podpis a razítko) &"-,Tučné"Příloha A&"-,Obyčejné" - Základní údaje Smlouvy o dílo Smlouva o dílo č.: 2023/01/HPV-21
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace_Ochoz u Tišnova.pdf
1 / 7
<br>
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
<br> A
<br> ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
<br>
k veřejné zakázce malého rozsahu
<br>
<br>
„Posílení vodního zdroje obce Ochoz u Tišnova“
<br>
<br> 1.Identifikační údaje zadavatele:
<br> Název: Obec Ochoz u Tišnova
Sídlo: Ochoz u Tišnova č.p.39,679 23 Lomnice
IČ: 00600580
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele: Ing.Vít Kadlec,starosta obce Ochoz u Tišnova
<br> Tel: +420 602 744 044
Mgr.XXXX XXXXXXX,místostarostka obce Ochoz u Tišnova
<br> Tel: +XXX 773 602 390
E-mail: obec@ochozutisnova.cz
<br>
2.Základní ustanovení
Zadávací dokumentace je zpracována v souladu s § 18 a § 31 a dále v souladu s § 6 zákona č <.>
<br> 134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro obec Ochoz u Tišnova ze dne 8.6.2017 zpracovanou obcí Ochoz u Tišnova <.>
<br> Jedná se o výběrové řízení mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek <.>
<br>
Pro uskutečnění prací a souvisejících služeb se vztahy mezi účastníky řídí ustanoveními
občanského zákoníku - zákon č.89/2012 Sb v platném znění,touto výzvou a těmito zadávacími
podklady <.>
<br>
3.Vysvětlení zadávací dokumentace
<br> Případné dotazy dodavatelů nebo požadavky na doplňující informace mohou být jednotlivými
dodavateli podávány pouze osobě oprávněné jednat jménem zadavatele <.>
<br> Žádost musí být písemná a musí být doručena zástupci zadavatele,a to na poštovní adresu
zadavatele nebo e-mailem zástupci zadavatele na adresu: obec@ochozutisnova.cz nejpozději 4
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout <,>
pokud není žádost o vysvětlení doručena včas <.>
<br> Dodatečné informace,včetně přesného znění požadavku na vysvětlení zadávací dokumentace <,>
odešle zadavatel nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.Dodatečné informace,včetně
přesného znění požadavku dodavatele,odešle zadavatel současně všem dodavatelům,které vyzval k
podání nabídky,případně i jiným ...

Načteno

edesky.cz/d/6051289

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Stavební informace   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Stavby   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ochoz u Tišnova      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz